Skip to main content
DA / EN

Om Uddannelsesrådet

Her mødes uddannelse og strategi

Sager i Uddannelsesrådet er tit og ofte kulminationen af komplekse sager

Af SDU Studieservice, , 29-01-2024

”… at styrke SDU’s overordnede og strategiske indsatser og aktiviteter på uddannelsesområdet”, sådan er Uddannelsesrådets primære opgave beskrevet i rådets kommissorium. På vegne af universitetets direktion sikrer Uddannelsesrådet (UR) den ledelsesmæssige forankring af uddannelsesudviklingen og kvalitetssikringen. For at opfylde det formål er UR sat sammen af prodekaner for uddannelse på de enkelte fakulteter eller andre repræsentanter udpeget af dekanen, vicedirektøren for uddannelse fra Fællesområdet, og blandt direktionsmedlemmerne er prorektor udpeget som formand.

Hvilke typer sager behandles af UR?

UR behandler forskellige typer sager, som vi her giver et (ikke udtømmende) indblik i:

Nogle af de sager, der behandles af UR, er indstillingssager fra andre fora på SDU. Det kan være sager indstillet af f.eks. de studieadministrative koordineringsgrupper SAK KVAL (med fokus på uddannelseskvalitet) eller SAK ADM (med fokus på studieadministration).

Et eksempel: En sag, der blev behandlet i sidste kvartal af 2023, handlede f.eks. om ændring af udvalgte studiefremdriftsregler efter forudgående behandling på SAK ADM. Sagen udgik fra SAK ADM’s erfaringer om gældende fremdriftsregler og et ønske fra UR om at evaluere disse.

I kraft af sin rolle som styregruppe for uddannelsesrelaterede projekter behandler UR også sager relateret til relevante projekter.

Et eksempel: På dets møde i januar 2024 er rådet blevet præsenteret for en afrapportering fra Projekt Generativ AI på uddannelsesområdet med status på de tre projektgruppers foreløbige resultater samt indstilling til det videre arbejde, som rådet blev bedt om at forholde sig til.

UR’s sager er også kendetegnet ved at være en del af en fast og tilbagevendende proces, som UR har en rolle i.

Et eksempel: I forbindelse med prækvalifikation af nye uddannelser inddrages UR løbende i processen.

En ny dimension med strategien som udgangspunkt

I lyset af SDU’s strategi, der handler om værdi og kvalitet, og lige så meget om mennesker, retter UR naturligt sit blik på trivsel. Den tidligere nævnte sag om ændring af udvalgte studiefremdriftsregler er et eksempel herpå, hvor de godkendte tiltag skal være med til at øge trivslen blandt studerende, og hvor trivslen betragtes som et strategisk mål.

Vil du vide mere? 

Kontakt UR-sekretariatet på kvalitet@sdu.dk, hvis du vil høre mere om UR’s virke.

Har du tid og lyst til at blive klogere på SAK KVAL, anbefaler vi at du læser artiklen Erfaringsudvekslingens frugter.

Redaktionen afsluttet: 29.01.2024