Skip to main content

Til emnet

Sidst opdateret: 27.07.2021

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2271

Følgebreve
Hyrdebreve o.lign.
Notater o.lign