Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog FS2020 ES2020
FS2021  ES2021 
KA Pædagogik FS2020 ES2020
 FS2021  ES2021 
Gå til studienævnets side

Studienævn for Filosofi og Pædagogik

Sidst opdateret: 08.08.2022