Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Religionsstudier FS2020 ES2020
 FS2021
 KA Religionsstudier FS2020 ES2020
 FS2021

Sidst opdateret: 08.08.2022