Skip to main content
DA / EN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Uddannelser og uddannelsesledelse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder en bred vifte af uddannelser inden for forskellige sundhedsvidenskabelige studieretninger:

Audiologi, Farmaci, Folkesundhedsvidenskab, Idræt og Sundhed, Klinisk Biomekanik, Medicin, Psykologi samt De 5: Ergoterapi, Fysioterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Sundhedsfaglig kandidat.

Hver studieretning ledes af en studieleder, der, sammen med studienævnet, har ansvar for at planlægge undervisning og eksaminer. De skal også følge op på evalueringer af uddannelser og undervisning under den relevante institutleders ansvar.

Ud over studielederen har enkelte studieretninger også tilknyttet en vicestudieleder, ligesom en række uddannelser har en særskilt uddannelsesleder. Studielederen og de øvrige medlemmer af ledergruppen får administrativ støtte fra fakultetssekretariatet og institutterne til drift og udvikling af uddannelserne.

Besøg uddannelsessiderne:

Ledergruppen

Studieledere

Vicestudieledere

Uddannelsesledere