Skip to main content
KI - Medarbejderportal

Medarbejderportal

For ansatte på Klinisk Institut

Medarbejderhåndbog

Her finder du hjælp og forklaringer på de mest almindelige SDU-ting:

Når SDU behandler informationer og/eller personoplysninger sker det ansvarligt og med omhu. Ordentlig behandling af personoplysninger er et vigtigt fundament for universitetets daglige virke, og når SDU skal skabe værdi for og med det omgivende samfund. Som medarbejder finder du brugerrettet information om databeskyttelse og informationssikkerhed til dig som administrativt ansat, forsker eller underviser i et samlet univers på SDUnet .

Hvis du har konstateret et brud på persondatasikkerheden skal du hurtigst muligt indberette det. Det kan du gøre her

Sidst opdateret: 01.03.2022