Skip to main content
Medarbejderportal

Sociale kapitler

Det Rummelige arbejdsmarked

Rummelighed på arbejdsmarkedet er visionen om, at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.

Der er grundlæggende tale om personer i to forskellige situationer:

Egne medarbejdere der på grund af f.eks. sygdom eller handicap ikke kan magte et job på normale vilkår.

Ledige som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på grund af manglende erhvervserfaring, nedsat arbejdsevne, etnisk oprindelse osv.
Syddansk Universitet har som tidligere statsinstitution (nu selvejende institution) et særligt socialt ansvar og har derfor en klar målsætning om at bidrage positivt til Det Rummelige Arbejdsmarked.

SDU har bl.a. indgået en såkaldt social partnerskabsaftale med Jobcenteret, Odense Kommune om at tilstræbe arbejdsfastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet rummer også mulighed for praktik og arbejdsprøvning for udefra kommende personer med nedsat erhvervsevne.

I SDU’s personalepolitiske retningslinjer står der følgende om Det Rummelige Arbejdsmarked:

Begrebet “Det Rummelige Arbejdsmarked” omhandler indsatsen for at tilpasse arbejdsmarkedet til nye og mere fleksible ansættelsesformer. Det omfatter bl.a. forebyggelse, integration og fastholdelse af de nedenfor nævnte 3 persongrupper.

Seniormedarbejdere

SDU ønsker:

  • at det i videst muligt omfang er den enkelte medarbejder, der selv afgør, hvornår han/hun ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
  • at give ældre medarbejdere særlige muligheder for at ændre på jobomfang og -indhold, og at fratrædelsesordninger og deltidsordninger til ældre medarbejdere, der foretrækker en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udbygges.
  • så vidt muligt at stille forsknings- og kontorfaciliteter til rådighed for medarbejdere, som er omfattet af en eller anden form for arbejdsmæssig aftrapning.
  • generelt at modarbejde diskrimination af ældre medarbejdere.

Du kan læse mere om seniorordningen her.

Medarbejdere med nedsat arbejdsevne

SDU ønsker at udvise social ansvarlighed ved at medvirke til at skabe arbejdspladser, hvor der er plads til medarbejdere, der ikke har fuld arbejdsevne i behold, men som kan gøre en indsats på fleksible vilkår eller på andre særlige ansættelsesvilkår inden for de sociale loves regler om arbejdsfastholdelse.

Ledige

SDU ønsker at udvise social ansvarlighed ved at medvirke til at tilbyde ledige ansættelse i jobtræning. Tilbuddet skal omfatte såvel dagpenge- (forsikrede) som kontanthjælpsmodtagere (ikke-forsikrede).

For spørgsmål til Det Rummelige Arbejdsmarked kontakt : Mette Overgård Pedersen på mail eller på 6550 9124.

Sidst opdateret: 28.10.2021