Skip to main content
Medarbejderportal

Medarbejderportal

for ansatte i Det Humanistiske Fakultetssekretariat

Nyheder

Nyheder fra Humaniora

21.05.2024

Maj 2024 Nyhedsbrev fra Prodekanen

Læs mere om hvordan du indberetter sager om snyd og plagiat (eksamensuregelmæssigheder) i maj måneds nyhedsbrev fra prodekanen.

Læs mere

19.03.2024

Prodekanen har ordet: Positiv tendens i kvote 2-søgningen til Humaniora

Deadline for bacheloransøgninger i kvote 2 oprandt fredag 15. marts, og vi kan gøre status over den foreløbige søgning. Og der er godt nyt. Vi har 6% flere 1. prioritetsansøgninger set i forhold til sidste år, når vi fraregner søgning til uddannelser, der har lukket for optag siden sidste år. Det er første gang i flere år, at kvote 2 søgningen er gået op. De 5 bacheloruddannelser i Kolding står for en stor del af væksten med en imponerende stigning på 46% i 1. prioritetsansøgninger. Billedet er det samme for første runde af søgningen til kandidatuddannelserne, der havde deadline 1. marts. Her var der også 6% flere ansøgere set i forhold til sidste år. Her er det igen i Jylland, at vi ser den største vækst – med 20% i Kolding og hele 40% i Sønderborg. Det skal nævnes, at der stadig er lang vej til, at vi den 1. oktober kan opgøre det endelige optag for 2024 – efter kvote 1 og 2. runde på bacheloruddannelserne, og 2. runde på kandidatuddannelserne. Men foreløbigt er der altså grund til en vis optimisme.

Læs mere

22.02.2024

Digitalt kompetenceløft for administrationen på Humaniora

Det Humanistiske Fakultet har igangsat et kompetenceudviklingsforløb under titlen ’Fremtidens kompetencer til et digitalt arbejdsliv’. Ambitionen er at sikre, at vi bliver ved med at være på forkant med udviklingen og fuldt ud udnytter de digitale værktøjer og muligheder - både individuelt og i fællesskab. BaggrundMed krav om at vi bliver ved med at levere samme uddannelse, forskning og service, men for færre ressourcer, er vi som administration nødt til at øge effektiviteten i opgaveløsningen, og digitalisering er en vej til dette. Samtidig kalder fremtidens opgaver og rammer for løsning af opgaver på øget forandringstempo, behov for løbende forbedringer/effektiviseringer, hvor digitalisering forventes at levere en stor del af gevinsterne, krav om sammenhængende løsninger (ikke mindst digitalt), hvilket kræver øget abstraktionsniveau i arbejdet. Alt sammen noget, der stiller krav om mere avancerede digitale færdigheder hos medarbejderne.Dertil kommer, at Humaniora længe har været ambitiøse ift. at sikre, at vi som medarbejdere og administration er klædt godt på til den digitale fremtid, og den udvikling ønsker vi at fortsætte. ForløbForløbet strækker sig over tre semestre med opstart forår 2024. SDUs kompetencehjul, som beskriver forskellige kompetencer, der har betydning i en digital hverdag, danner ramme for forløbets overordnede fire spor: 1. Anvendelse af digitale værktøjer, 2. Viden om teknologi, 3. Formidling & kommunikation samt 4. Udvikling & implementering. Aktiviteterne i hvert spor vil blive udviklet løbende. Indsatsen er forankret hos fakultets digitaliseringsenhed, men vil i høj grad også involvere medarbejderne ud fra præmissen om, at medarbejderne hver især sidder med en unik viden om systemer eller opgaver - en viden som skal ud at leve, så erfaringer og gode løsninger kan blive delt og udnyttet på tværs. Derfor er der også lagt op til et kompetenceudviklingsforløb, der omfatter mere end formelle kursusaktiviteter, fx løbende videndelings- og inspirationsmøder. MålgruppeForløbet er målrettet medarbejdere i Fakultets- og Studieadministrationen samt på institutterne.

Læs mere

01.02.2024

Nyhedsbrev fra Prodekanen

Læs mere om workshop i generativ AI, studieordningsreform, evaluering af kurser og snyd med undervisningsdeltagelse.

Læs mere

12.01.2024

Hilsen fra dekanen

Kære kolleger Jeg er både stolt, imponeret og oprigtigt glad for det flotte arbejde mine kolleger på Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet udretter. Jeg oplever et engagement og en dedikation uden lige for at bringe vigtig forskning i spil og sikre at helt afgørende videnskabelige bidrag kommer ud, hvor de kan gøre en positiv forskel for og med samfundet. En forudsætning for, at vi kan lykkes med vores forskning, er, at vi sikrer det økonomiske grundlag. Derfor er det meget glædeligt at se, hvordan vi i år har slået alle rekorder på den front. Der er blevet søgt midler som aldrig før, og heldigvis har det også resulteret i et rekordstort hjemtag – og så har vi endda fortsat mange lovende projekter ude til bedømmelse. Forskning er en kollektiv proces, og det har ansøgningsarbejdet i år om noget været. Systematisk kollegial sparring og forbilledligt samarbejde, sammenholdt med den hårde konkurrence, hvor selv den bedste ikke altid har succes, gør, at jeg burde fremhæve alle for en fornem indsats. Det kan jeg ikke, så jeg nøjes med at holde mig til navnene på bevillingsbrevene. Et kæmpe tillykke til: Anders Ljungdalh, The Formation of Impartiality Anders V. Munch, History of Danish Design Ane Qvortrup, Eco-engagement and eco-literacy Anne-Marie S. Christensen, Individuelt moralsk ansvar i skyldens tidsalder Cecilie Bjerre, Paternity In Denmark, c. 1920s-1990s (PAID) Eva Knutz, Co-designing new support practices with young children Eva Lykkegaard, Students' voices on wellbeing (VoiceWell) Gro Hellesdatter Jacobsen, EXPECT_Art Janne Liburd, ISOSCAN Johanne Louise Christiansen, QURANATURA Jytte Isaksen, Aphasia is more than a language impairment Kathrin Maurer, Biomaskinernes Æstetik Michael Paulsen, Playing with disaster Nina Nørgaard, Kommunikation om Seksuel Sundhed Nikolaj Elf, Center For Grundskoleforskning 2.0 Søren Wind Eskildsen, (Second) Language Learning in the Wild Susana Tosca, Forskning i kulturarv og Digital Entertainment Machine Thomas Heebøll-Holmøll-Holm, Fama in Medieval Denmark (c. 1240-1340) Tina Høegh, InDi - Inclusive Dialogue Tine Hindkjær Madsen, Reconciling Science and Democracy Torsten Bøgh Thomsen, H.C. Andersens natur- og teknologisyn For blot at nævne nogle – heldigvis er der alt for mange til at alle kan komme med. Og naturligvis også en kæmpe tak til de generøse samarbejdspartnere, der gør det muligt: A.P. Møller Fonden Augustinus Fonden Carlsbergfondet European Commission Danmarks Frie Forskningsfond Novo Nordisk Foundation VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN

Læs mere

13.10.2023

Vi har optaget flere studerende på Det Humanistiske Fakultet i 2023 end sidste år

Nu har vi det endelige billede af årets optag. Samlet har vi optaget 7% flere studerende i år end sidste år målt pr. 1. oktober. Der er et fald på 3% i optaget på bacheloruddannelser, mens vi oplever en stigning på kandidatuddannelserne på hele 18%. Dermed er en mangeårig trend i retning af lavere optag knækket.Vi har optaget 656 på vores bacheloruddannelser og 684 på vores kandidatuddannelser, og vi har således optaget 1340 nye studerende. Dermed byder vi i år velkommen til 86 flere nye studerende i forhold til sidste år. Væksten i antallet af kandidatstuderende skyldes først og fremmest en vækst på 48% på vores engelsksprogede kandidatuddannelser. Vi vil stadig gerne øge optaget på vores bacheloruddannelser i de kommende år, og det arbejdes der benhårdt på både på Humaniora og centralt på SDU. Det skal ske via forstærket markedsføring og de nye outreach-aktiviteter, hvor det Humanistiske Fakultet er stærkt repræsenteret. Fakultetet har samtidigt taget initiativ til dialog med de uddannelser, der har oplevet en større nedgang i optaget i de senere år med henblik på at styrke søgningen i de kommende år. Reduceret frafald Det er også glædeligt, at markant færre studerende er faldet fra bacheloruddannelserne i de senere år.På optagelsesårgangene 2021 og 2022 er frafaldet 10%-point lavere end på årgang 2016. Vi har fået færre studerende mellem 2016-2022, men de studerende, vi optager, færdiggør til gengæld uddannelsen hos os.

Læs mere

24.08.2023

Nye institutnavne

Kære alleJeg håber, I har haft en dejlig sommer sammen med nogen af dem, I holder af.I forbindelse med godkendelsen af den nye institutstruktur blev de to nye institutter givet nogle midlertidige navne, og i slutningen af februar blev der igangsat en proces med at finde permanente navne til disse. Alle ansatte på fakultetet blev i den forbindelse inviteret til at indsende navneforslag, og der blev nedsat et navneudvalg bestående af institutlederne, en repræsentant fra hvert Institutråd, en repræsentant fra Akademisk Råd, en studenterrepræsentant og undertegnede til at rådgive ledelsen i forhold til den endelige beslutning om de to institutnavne. I alt blev der indsendt 11 navneforslag til Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation og 10 forslag til Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse. Et overvejende flertal i udvalget mente, at de midlertidige navne var for lange til at blive permanentgjort, hvorfor man besluttede sig for at anbefale nye navne til begge institutter. Efter grundige drøftelser ved to møder i navneudvalget er mødedeltagerne ved det andet møde blevet enige om følgende nye navne til institutterne: • Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber / Department of Culture and Language• Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab / Department of Design, Media, and Educational ScienceUdvalget har bestræbt sig på at finde nogle navne, der ikke er for lange samtidig med, at de er så rummelige som muligt. Det har i sagens natur været en yderst vanskelig opgave. Vi er helt klar over, at der vil nok vil være fagområder, der ville have foretrukket andre navne. I den forbindelse skal det nævnes, at der arbejdes på at tilføje et niveau i emailsignaturen og på sdu.dk, så det specifikke fagmiljø (center, forskningsgruppe mv.), som I er tilknyttet, kommer til at fremgå, dvs. at der fremover vil være tre organisatoriske tilhørsforhold – fagligt miljø, institut og fakultet. Jeg vil gerne takke navneudvalgets medlemmer for deres engagerede indsats i forbindelse med denne utaknemmelige opgave.De bedste hilsnerSimon Møberg TorpDekan

Læs mere

06.12.2022

Effektivisering af ledelsesrelationen: Gå en tur og træk et kort

Anton Pottegård og Jesper Hallas har udviklet en metode, hvor du kan optimere og udvikle din mødekultur. Samtidig er det et koncept, der styrker din signalværdi, mens du også får bevæget dig. Metoden er simpel: Gå en tur og træk kort.

Læs mere

Nyheder fra SDU

Sidst opdateret: 06.04.2022