Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Negot ES2020
FS2021
ES2021    FS2022
KA Negot
ES2020
 FS2021  ES2021   FS2022
Gå til studienævnets side

Studienævn for Negot

Sidst opdateret: 04.01.2023