Skip to main content

Organisation

Fakultetets kvalitetsarbejde er ledet af prodekanen for uddannelse, som sikrer den ledelsesmæssige forankring af uddannelsesudviklingen og kvalitetssikringen af uddannelser og undervisning i forhold til dekanen og fakultetets institutlederkreds.

Fakultetet har nedsat et Uddannelsesråd bestående af studielederne og studienævnsformændene fra de enkelte studienævn, Humanioras repræsentant i SDU-UP, studerende indvalgt i Akademisk Råd samt prodekanen. Uddannelsesrådet er fakultetets koordinerende forum for strategiske spørgsmål vedrørende uddannelser, implementering af tværgående initiativer samt udveksling af erfaringer og best practice mellem studielederne. Uddannelsesrådet sekretariatsbetjenes af  Uddannelse og kvalitet.

Det er fakultetets politik, at kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne skal ske så tæt på det faglige miljø som mulig. Arbejdet med uddannelsernes kvalitet er derfor forankret i de enkelte studienævn understøttet af studieledere, der ligeledes har en tilknytning til det relevante fagmiljø.

Humanioras kvalitetsorganisation har disse aktører:

 

 

Sidst opdateret: 15.12.2021