Skip to main content
DA / EN

Mentoring for Change

SUND udbyder et mentorprogram målrettet ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter, som her får mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på trivsel, karriereudvikling, ligestilling, diversitet, inklusion og organisatoriske udfordringer

Der er på SUND fokus på at skabe muligheder for alle til at udvikle evner og kompetencer. Mentorprogrammet målrettes yngre forskeres (mentees) samspil med mere erfarne forskere (mentorer).

Det er målet, at mentees og mentorer skal kunne forholde sig kritisk-konstruktivt til akademiske strukturer og dynamikker, samt karrieremuligheder og -strategier. På denne måde bliver det muligt at navigere sikkert, informeret og i overensstemmelse med egne ønsker og kompetencer i den akademiske verden. 

Den enkelte mentee introduceres til et fortroligt netværk, som kan opretholdes igennem hele eller dele af forskeruddannelsen/karrieren efter eget ønske og behov.  

 • To heldagsseminarer og minimum fem gruppemøder af to timer mellem mentees og mentor.
 • Seminarerne er med fysisk fremmøde, mens gruppemøderne planlægges online eller fysisk efter aftale i grupperne.
 • Programmet strækker sig over to semestre - det vil sige ét år.
 • Grupperne kan efter eget ønske planlægge flere møder end skitseret.
 • Seminarerne afholdes om efteråret og foråret. De næste seminarer finder sted: Fredag den 1. november 2024 og torsdag den 3. april 2025

 

Du kan på denne figur se opbygningen af forløbet (PDF)

 

Gruppemøderne: 

Der etableres et idékatalog med emner, der kan tages op. Det suppleres med et idékatalog til mentorerne med redskaber til, hvordan emnerne kan faciliteres.

Følgende skal som minimum drøftes i hver gruppe:

 • Hvem er vi i gruppen/hvor kommer vi fra
 • Kontrakt for samarbejdet
 • Udarbejde individuelle karriereplaner
 • Emner, der optager gruppen

 

Heldagsseminarer: 

Hvert seminar dækker to emner. Hvert emne indledes med et inspirationsoplæg.

Emnerne dækker: 

 • Forhandlingsteknikker
 • Hvordan kommunikerer vi med omverdenen (inklusiv publikationsstrategi, SoMe etc.)
 • Sponsorship, mentorship, netværk
 • Work-life balance
 • Grupperne sammensættes på tværs af fakultetets institutter.
 • Mentees mødes i grupper på 4-5 personer med den samme mentor gennem hele programmet.
 • Grupperne organiseres med ph.d.-studerende for sig og postdocs/adjunkter for sig.
 • Ph.d.-grupperne etableres to gange årligt og postdoc/adjunktgruppen én gang årligt.
 • Mentees blandes, så de ikke indgår i grupper med tætte kollegaer.
 • Det tilstræbes, at der er et vist mål af karrieregenkendelighed for gruppedeltagerne, men på en måde, hvor der ikke er direkte overlap eller fælles tilknytning hverken mellem mentor-mentees eller mellem mentees indbyrdes.
 • Deltagelse er frivillig, men tilmelding er bindende, da det ødelægger gruppedynamikken, hvis nogen udebliver
 • Gruppen er et fortroligt rum 
 • Man er velkommen til at fortsætte gruppen efter at selve det formelle forløb er afsluttet
Fakultetets ligestillingsudvalg (SUND LiU) fungerer som følgegruppe. En gang årligt forelægger GET og fakultetets administrative koordinator progression og tilbagemeldinger, samt input til organisationen.  

Du skal være indskrevet som ph.d.- studerende eller ansat som postdoc/adjunkt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

Ph.d.-studerende:

Du bliver tilbudt at deltage i mentorprogrammet på dit ph.d.–introkursus. Husk at orientere din hovedvejleder inden du tilmelder dig programmet, via det link du modtager. Der er to årlige opstartsmuligheder (forår og efterår).

 

Postdoc og adjunkt:

Deltagelse i programmet sker efter aftale med din institutleder. Der er én årlig opstartsmulighed (efterår). Du modtager efter aftale et link til tilmelding.

 

Supportorganisering

Gender Equality Team (GET)

 • Forberedelse af mentorer (workshop) samt opsamling efter forløb (fællesmøde)
 • Planlægning og afvikling af seminarer
 • Kontakt mellem seniorer mentorer/styregruppe og fungerende mentorer
 • Sparring med mentorer efter behov
 • Facilitering af styregruppemøder

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)

Fakultetet stiller administrative koordinator-ressourcer til rådighed, der kan forestå 

 • Praktisk planlægning af seminarer og support til planlægning af gruppemøder
 • Håndtering af skriftligt materiale til mentees, mentorer, hovedvejledere, institutledere
 • Samarbejde med ph.d-skolen i forhold til ph.d-mentees
 • Håndtering af mentorrekruttering (i samarbejde med institutledere)
 • Oplæg til sammensætning af menteegrupper og mentorer
 • Understøtte GET i kontakt til mentorer
 • Udstedelse af kursusbevis
 • Sammensætning af styregruppe og planlægning af styregruppemøder
 • Samarbejde med SUND's kommunikationsafdeling i forhold til at beskrive mentorordningen internt og eksternt

 

Følgegruppe

Fakultetets ligestillingsudvalg (SUND LiU) fungerer som følgegruppe. En gang årligt forelægger GET og fakultetets administrative koordinator progression og tilbagemeldinger, samt input til organisationen.  

 

Kontakt

Vil du have flere oplysninger, så kontakt Lene Ververs - lververs@health.sdu.dk

 

Information til mentees

Information til mentorer

Information til hovedvejledere

Information til institutledere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til mentorprogrammet, så kontakt din institutleder.

Sidst opdateret: 12.06.2024