Skip to main content
DA / EN

Eksamenstyper og hjælpepapirer

Stedprøver:

Vejledninger , inkl. arbejdsbeskrivelser, til mundtlige prøver med ekstern censur online kan tilgås her

E-test (MCQ, essay, kortsvar m.v.) afvikles i to systemer.

Størstedelen af testene vil foregå i Digital Eksamen (DE), da systemet er mere brugervenligt, opsætningen er lettere og bedre sikret mod fejl.

Der er enkelte prøver, som må sættes op i itslearning.  Dette er prøver :

  • hvor de studerende får præsenteret ét spørgsmål ad gangen OG IKKE må gå tilbage til tidligere spørgsmål (indstillingen Forward Only) 
  • hvor der er brug for at stille andre typer af spørgsmål end Digital Eksamen understøtter. Dette er spørgsmål såsom fill in the blanks, choose from a list,  order answers, match answers og select point.

 Er du i tvivl, så beskriv din eksamen og bed om hjælp til systemvalg på digitaleksamen@health.sdu.dk.  Inkludér flg. information: EKA, hvilke typer af spørgsmål er der i eksamenssættet samt om eksamen er anonym.

 Vejledningspapirer til den enkelte eksamenstype kan ses herunder.

Vejledningspapirer til e-test i Digital Eksamen:

 

Vejledningspapirer til kombinationseksamen/prøveforløb i Digital Eksamen:

 

Vejledningspapirer til e-test i itslearning:

Hjemmeopgave:

  • Du kan tage udgangspunkt i dette vejledningsark til studerende.

  • Studenterrettet information om fælles retningslinjer for mundtlige digitale prøver findes via studiesiden på Mit SDU - hjælp og vejledning - fælles studieregler - eksamen - den digitale mundtlige prøve (eksempelvis denne side fra studiesiden på Klinisk Biomekanik). Bemærk at siden ikke er lavet af fakultetet. Det er lavet centralt på SDU til studerende på alle fakulteter.
  • Medarbejderrettet information om afvikling af mundtlige digitale prøver findes på Teach Online her

 

Denne type eksamen har traditionelt set ikke vejledningssedler, dedikeret it-hjælp m.v.

Det skyldes, at denne type eksamen har alle hjælpemidler tilladt, og derfor er overvågning ikke nødvendig.

 

Som sekretær kan du dog anvende denne tjekliste i dit arbejde med opsætning mv. Tjekliste til hjemmeopgaver

Hvis du har en eksamen af denne type, så kontakt evt. digitaleksamen@health.sdu.dk for sparring. 

Sidst opdateret: 13.06.2024