Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Fra 1. januar 2021 har du iht. barselsaftalen ret til sorgorlov med dagpenge i op til 26 uger, hvis du som mor, far eller adoptant mister dit barn fra 22. graviditetsuge og frem til barnet fylder 18 år. Fra 1. april 2021 ændres dette således, at du under orloven har ret til løn.

Forældre, som har mistet et barn tidligere end den 1. april 2021, og som afholder sorgorlov, indtræder pr. 1. april 2021 i den udvidede ret til sorgorlov med løn. Det er en forudsætning for retten til løn under sorgorlov, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Man har pligt til at varsle orlov over for arbejdsgiveren hurtigst muligt.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, og du kan se mere information og få vejledning omkring sorgorlov på deres hjemmeside

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 30.05.2022