Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Find din lønsagsmedarbejder

Lønchef: Maria Flindt, flindt@sdu.dk

Løn består af et fastlønsteam og et timelønsteam.

Fastlønsteamets opgaver:

  • Anvisning af løn til fastansatte, kliniske lektorer og professorer
  • Udbetaling af feriepenge
  • Indberetning af ændringer i ansættelsesforhold (kontering/ompostering, barsel/orlov, op/ned i tid, lønforhandlinger, ophør, ferieafregning, pension mv.)
  • Indberetning af refusioner (elev-, barsels-, sygdom mv.)
  • Kontingenter

Kontakt til Fastlønsteamet:

loen@sdu.dk vedr. spørgsmål til fastlønnede TAP og VIP og honorarudbetalinger.

Fastlønsteamet består af:

Fakultet

Fastlønskonsulent

HUM

Lene Poulsen

FÆL

Ulla Quist

NAT

Nichlas Mortensen

SAMF

Lene Poulsen

SUND

Vivi Larsen, Pia Jespersen, Irma Cirkic

TEK

Ulla Quist

Honorar, bedømmere og censorvederlag

Charlotte Christensen

Timelønsteamets opgaver:

  • Ansættelse, forlængelse, ophør af studentermedhjælpere (SUL, HK, PROSA - D-TAP)
  • Udbetaling af timer til studentermedhjælpere
  • Ansættelse, forlængelse, ophør af instruktorer, eksterne lektorer og undervisningsassistenter (D-VIP)
  • Udbetaling af timer til D-VIP på baggrund af timeudmeldinger

Kontakt til Timelønsteamet:

dtap-loen@sdu.dk D-TAP Anmodning om ansættelse, forlængelse, opsigelse og generelle spørgsmål.
dvip@sdu.dk  D-VIP Anmodning om ansættelse, forlængelse, opsigelse, timeudmeldinger og generelle spørgsmål.

Timelønsteamet består af:

Fakultet

Timelønskonsulent

HUM

Erik Junker Dreiøe

FÆL

Erik Junker Dreiøe

NAT

Caroline Bang Pedersen

SAMF

Louise Karina Onwukwe

SUND

Hanne Bjerrum

TEK

Janne Skrøder Bødskov


Sidst opdateret: 30.05.2022