Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Brugeroprettelse

Kræver systemrollen Lokal rekrutterinsmedarbejder (local recuiter) i SDU HCM.

SDU HR, SDU Digital og SDU IT er i gang med at optimere processen for brugeroprettelse af nye medarbejdere på tværs af IT-systemerne som anvendes på SDU - herunder SDU HCM.

Indtil løsningen foreligger, skal følgende vejledning benyttes:

Kræver systemrollen Lokal rekrutterinsmedarbejder (local recuiter) i SDU HCM.

Hvis emeritusser, gæsteforskere, ph.d.-studerende uden løn, OUH-ansatte og eksterne bedømmere skal fremgå på medarbejderlisten, i Pure og SDU HCM, skal de tilføjes som løst tilknyttede.

Har vedkommende et nuværende eller tidligere ansættelsesforhold i SDU HCM, skal den løse tilknytning matches med dette ansættelsesforhold.

SDU HR anbefaler at løse tilknytninger oprettes af den afdeling som tilknytningen refererer til, da denne også kan varetage det løbende vedligehold af tilknytningen.

Følg vejledningen for oprettelse af løst tilknyttet:


Det er også muligt at koble flere løse tilknytninger til en person, som i forvejen har én eller flere løse tilknytninger i SDU HCM. Følg vejledningen herfor:


Hvis emeritusser, gæsteforskere, ph.d.-studerende uden løn, OUH-ansatte og eksterne bedømmere kun skal have e-mail konto og adgang til systemer, oprettes de blot i CRM.

SDU IT administrerer CRM og du finder deres vejledninger for CRM Brugeradministration på deres Sharepoint-site.

 

Fraværsadministration

Hvis du opdager fejl og mangler eller har spørgsmål vedrørende ferie- og fraværsregistrering, skal du skrive til:

HCM-fravaer@sdu.dk 

 

TAP og D-TAP rekruttering

Kræver systemrollen Lokal rekrutteringsmedarbejder (local recuiter) i HCM.

Vejledninger relevant for rekrutteringsprocessen af TAP og D-TAP:

Skemaerne anvendes ved anmodning om ansættelse samt ved forlængelser. 

TAP-stillinger

Skemaet Anmodning om ansættelse og forlængelser er relevant for TAP-stillinger. Skemaet inkl. godkendelse fra dekan/direktør/budgetansvarlig skal sendes til HR Ansattes mailboks pers@sdu.dk.

Skema - Anmodning om ansættelse og forlængelser

Studentermedhjælper

Ved ansættelse af studentermedhjælpere skal man benytte skemaet Anmodning om ansættelse af studentermedhjælper.

Skemaet sendes til timelønsteamet via dtap-loen@sdu.dk. 

Skema - Anmodning om ansættelse af Studentermedhjælper

 

 

Personaleadministration

Rollen som Lokal HR tildeles betroede medarbejdere, som lokalt varetager administrative arbejdsopgaver i relation til medarbejdere og løst tilknyttede.

”Vejledningen – Lokal HR” gennemgår, hvilke oplysninger Lokal HR må rette på hhv. medarbejdere og løst tilknyttede i SDU HCM, som vedkommende administrativt er ansvarlig for.

Vejledningen er inddelt i følgende to afsnit:

  1. Ændring af personers ansættelsesforhold
  2. Ændringer i vedkommendes personlige oplysninger

Vejledning - Lokal HR

Som Lokal HR har du systemrettigheder og ansvaret for at redigere ansættelsesforholdet og personlige oplysninger for de Løst tilknyttet i SDU HCM, som du er tilknyttet dit ansvarsområde.

Vejledning – Ændring af ansættelsesforhold for Løst tilknyttet

 

Sidst opdateret: 20.07.2022