Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Hovedarbejdsmiljøudvalget på SDU

Udvalget koordinerer samarbejdet om sikkerhed og sundhed på Syddansk Universitet og skaber grundlag for at den øvrige arbejdsmiljøorganisation kan udføre sit arbejde. Hovedarbejdsmiljøudvalget dækker alle SDUs geografiskes enheder og aktiviteter i Danmark.

Hovedarbejdsmiljøudvalget består af fire arbejdsmiljørepræsentanter, fire ledelsesrepræsentanter, to studenterobservatører og Rektor som formand for udvalget. Hovedarbejdsmiljøudvalget sekretariatsbetjenes af Arbejdsmiljøkontoret 

Der henvises til lokalaftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet på SDU for en uddybning af Hovedarbejdsmiljøudvalgets sammensætning og opgaver.

Medlemmer af Hovedarbejdsmiljøudvalget på SDU

Rektor Jens Ringsmose

TEK/NAT/SUND:

Sekretariatsleder Niels Kring (Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat) 

Institutleder Jesper Bo Nielsen (Institut for Sundhedstjenesteforskning)

HUM/SAMF:

Institutleder Torben Munk Damgaard (Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi)

Fællesadministrationen:

Områdechef Henrik Mørkenborg Ravn (Teknisk Service)

TEK/NAT/SUND:

Lektor Jonas Beerman (Mads Clausens Instituttet)

Laborant Christina Bøg Pedersen (Institut for Molekylær Medicin)

Suppleant: Lene Ververs  (Institut for Regional Sundhedsforskning

HUM/SAMF:

Professor Jørgen T. Lauridsen (Økonomisk Institut) 

Suppleant: NN

Fællesadministrationen:

Udbudskonsulent Søren Andersen (Økonomiservice)

Suppleant: IT-Koordinator Per Mortensen (SDU IT)

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

HR-chef Lisbeth Møller

Studerende Rikke Staal Rasbøl

Chef for Arbejdsmiljø og Udvikling Karna Kühnell Gautier 

Arbejdsmiljøkonsulent Sverre Berg-Jensen

Arbejdsmiljøkonsulent Luise Thuesen Marling


Møder i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Det er i Hovedarbejdsmiljøudvalgets forretningsorden vedtaget, at Hovedarbejdsmiljøudvalget skal afholde 1 ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Ekstraordinære møder afholdes ved alvorlige ulykker, sundhedsskader eller tilløb hertil samt ved øvrige behov.

Hovedarbejdsmiljøudvalget afholder 1 stormøde årligt med den øvrige arbejdsmiljøorganisation. På stormøder tages der afsæt i aktuelle tematikker i eller udfordringer for arbejdsmiljøarbejdet, hvor der gøres status og drøftes fremadrettede initiativer. Se tidligere oplæg fra stormøderne.

Referater fra Hovedarbejdsmiljøudvalgets møder for de forgangne fem år kan findes nedenfor. Ønsker du adgang til ældre referater, kan du henvende dig på mail til Arbejdsmiljøkontoret

Referater fra Hovedarbejdsmiljøudvalgets møder

 


Læs mere:

Du kan finde mere information om Hovedarbejdsmiljøudvalgets rolle og opgaver under Roller, opgaver og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet.

Sidst opdateret: 30.05.2022