Skip to main content
Medarbejderportal for ansatte i Rektorsekretariatet

Personalepolitiske retningslinjer

SDU's personalepolitiske retningslinjer

De personalepolitiske retningslinjer beskriver de overordnede principper for, hvordan SDU ønsker at tiltrække, fastholde, udvikle medarbejdere samt afvikle ansættelsesforhold.

Formålet med de personalepolitiske retningslinjer på SDU er at understøtte de langsigtede strategiske intentioner, som er formuleret i universitetets grundfortælling, vision og værdigrundlag.

Grundlæggende for udformningen af retningslinjerne er, at al samarbejde mellem SDU’s medarbejdere sker på en ordentlig måde og i en god tone uanset situation, relation og position.

SDU forventer af alle medarbejdere og ledere, at de i ord og handling udviser respekt og omtanke over for hinanden.

I de personalepolitiske retningslinjer kan du bl.a. finde informationer om:

Læs de samlede personalepolitiske retningslinjer ved SDU

Sidst opdateret: 30.05.2022