Skip to main content
SDU Digital

Jeg skal være soloforælder

For dig, der har fået et barn den 2.august 2022 eller senere

Se barselsvejledningen samt administrationsgrundlaget (medst.dk) for nærmere oplysninger.

Man betragtes som soloforælder, når der ikke er en anden juridisk forælder ved fødslen, som fx:

  • Når den anden forælder er død for fødslen,
  • Når en enlig mor har fået barn med ukendt donor ved assisteret reproduktion,
  • Når en enlig far har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor/rugemor, eller
  • Når en eneadoptant adopterer.

Som soloforælder har du ret til 22 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, ud over dine i forvejen 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Således har du i alt 46 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen/modtagelsen.

De 22 ugers ekstra orlov skal afholdes inden barnet bliver 1 år/inden 1 år efter barnets modtagelse, dog med mulighed for forlængelse og udskydelse til afholdelse inden barnet fylder 9 år, iht. de almindelige betingelser og regler herom. 

Regler der først træder i kraft pr. 1. januar 2024

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem, som fx bedsteforældre eller søskende. Hvis der er tale om, at den ene forælder er død, er der mulighed for at overdrage orlovsuger til den afdødes forældre eller søskende. Det nærtstående familiemedlem skal afholde orloven, inden barnet fylder 1 år.

 

Orlov soloforædre

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål indenfor området barsel er du velkommen til at kontakte Vivi Madsen.

Kontakt Vivi Madsen

Sidst opdateret: 21.09.2022