Skip to main content
SDU Digital

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er bl.a. følgende:

  • Lønforhandlinger
  • Forhandling af løn og tillæg for nyansatte
  • Medlemssager, f.eks. ved sygdom, advarsler, afskedigelser, ansættelse på særlige vilkår
  • Deltagelse i og forberedelse til SU-møder
  • Samtaler med og orientering af de medlemmer, som tillidsrepræsentanten repræsenterer

Se også Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. (TR-aftalen)

Cirkulære om frit organisationsvalg på akademikerområdet

Lokalaftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter for teknisk-administrativt personale

Christian Bilde Dannevang, projektleder, Design
- tillidsrepræsentant for administrativt ansatte akademikere ved hele universitetet.

Kamilla Jensen Husen, Centerleder, Afd. for Forskningsdokumentation, SDUB
- tillidsrepræsentantsuppleant for administrativt ansatte akademikere ved hele universitetet.

Universitetsbiblioteket - DM

Line Laursen Corydon, informationsspecialist (TR suppleant)
- dog foreløbigt fungerende TR for forskningsbibliotekarer og magistre (DM, biblioteket)

Kamilla Jensen Husen, forskningsbibliotekar - Syddansk Universitetsbibliotek
- tillidsrepræsentant for magistre ved universitetsbiblioteket.

DM favner alle øvrige magistre ved SDU. Find kontaktinfo her: https://dm.dk/kontakt

Fællestillidsrepræsentant,  Birgitte Lilholt Sørensen, lektor, SDU Life Cycle Engineering (KBM)

 

Marianne Stenger,  lektor SDU Technology Entrepreneurship and Innovation

- tillidsrepræsentant for ansatte i Sønderborg

Elias Ribeiro Da Silva, lektor SDU Technology Entrepreneurship and Innovation

suppleant for Marianne Stenger

Anja Pedersen, bibliotekar - Syddansk Universitetsbibliotek
- tillidsrepræsentant.

Marianne Lie Becker, journalist, SUND Kommunikation, Sundhedsvidenskab
- tillidsrepræsentant for TAP-ansatte journalister. 

Marek Bang Poulsen, Webkoordinator, Det Naturvidenskabelige Fakultet
- tillidsrepræsentant.

Danny Colmorten, AC-fuldmægtig, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

- suppleant

Fællestillidsrepræsentant, Michelle Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet

suppleant for fællestillidsrepræsentanten, Lone Mikkelsen, kontorfuldmægtig, Økonomiservice, Budgetafdelingen

 

Herunder følgende tillidsrepræsentanter og suppleanter for HK-gruppen:

Maria Guldberg – Studieservice Kolding
-  tillidsrepræsentant for SDU Jylland, omfattende campusbyerne Kolding, Sønderborg og Esbjerg

Cicilia Lassen - Studieservice Kolding
- tillidsrepræsentantsuppleant for SDU Jylland, omfattende campusbyerne Kolding, Sønderborg og Esbjerg

Helle Hansen Søht, TR suppleant
-  foreløbigt fungerende TR ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense

Lone Mikkelsen, kontorfuldmægtig, Økonomiservice, Budgetafdelingen
- tillidsrepræsentant for Fællesadministrationen, Odense

Karin Truelsegaard, kontorfuldmægtig, Økonomiservice, kassen
- tillidsrepræsentantsuppleant for Fællesadministrationen, Odense

Ann Skovly, institutsekretær, Institut for Statskundskab
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense 

Britta Wichmann Thrane, kontorfuldmægtig, Det Humanistiske Fakultet
- tillidsrepræsentant ved Det Humanistiske Fakultet, Odense

Marlene Østergaard, studiesekretær, Det Humanistiske Fakultet
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Det Humanistiske Fakultet, Odense

Julie Pedersen, overassistent, Syddansk Universitetsbiblioteket - Odense
- tillidsrepræsentant ved Universitetsbiblioteket

Nadia Borch, kontorfuldmægtig, Syddansk Universitetsbibliotek - Odense:
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Universitetsbiblioteket

Tina Thorsø Finkelstein, Statens Institut for Folkesundhed
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed

Michelle Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet
- tillidsrepræsentant for Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet, Odense

Julie Bebe-Hempler, Det Tekniske Fakultet, MMMI
- tillidsrepræsentantsuppleant for Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet, Odense

Annette Jensen, Retsmedicinsk Institut
- tillidsrepræsentant for bioanalytikere.

Birgitte Damby Sørensen, IST - Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin
Fællestillidsrepræsentant
- tillidsrepræsentant for medlemmer beskæftiget ved Sundhedsvidenskab

Gitte Kitlen, IMM - Kardiovaskulær & Renalforskning
tillidsrepræsentant suppleant for medlemmer beskæftiget ved Sundhedsvidenskab

Tanja Christensen, Biokemi og Molekylær Biologi
Fællestillidsrepræsentant suppleant
- tillidsrepræsentant for medlemmer beskæftiget ved Naturvidenskab og Det Tekniske Fakultet

Hanne Vestergaard Hemmingsen, IGT
- tillidsrepræsentant suppleant for medlemmer beskæftiget ved Naturvidenskab og Det Tekniske Fakultet

Kent Daugaard, rørlægger - Bygningsafdelingen:
- tillidsrepræsentant for håndværkergruppen.

Martin Gotfredsen, Systemadministrator - IT-service:
- fællestillidsrepræsentant.

Erik Pedersen, IT-Koordinator - IT-service, Kolding:
- tillidsrepræsentantsuppleant.

Maiken Lyhne Kristensen, dyreassistent, Biomedicinsk Laboratorium
- tillidsrepræsentant.

Pernille Louise Simonsen, serviceassistent, Biomedicinsk Laboratorium
- tillidsrepræsentantsuppleant.

Thomas Kromann Jacobsen bygningskonstruktør - Teknisk service
- tillidsrepræsentant.

Christina Holst, betjent, Teknisk service
- tillidsrepræsentant.

Pt ingen tillidsrepræsentant på SDU, henvendelse til jura@pharmadanmark.dk.

 

Tillidsrepræsentanter for videnskabeligt personale

Det Humanistiske Fakultet:

Anne Magnussen, fælles-TR for DM, VIP HUM samt TR for VIP ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Erik Granly Jensen, TR for VIP ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Søren Wind Eskildsen, TR for VIP ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Sara Mosberg Iversen, TR for VIP ved Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Christian Heyde-Petersen, TR for fuldtids-VIP ved Det Humanistiske Fakultet

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kristian Debrabant, lektor - Institut for Matematik og Datalogi
- tillidsrepræsentant ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Lars Elbæk, lektor - Institut for Idræt og Biomekanik
- tillidsrepræsentant for magistre ved instituttet.

Anja Hvidtfeldt Stanek - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentant ved Instituttet.

Christian Gerlach - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Instituttet.

Lotus Sofie Bast, postdoc - Statens Institut for Folkesundhed
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Martin Lindhardt - Institut for Statskundskab
- tillidsrepræsentant for hele fakultetet (SAMF).

Elke Weik, lektor - Institut for Virksomhedsledelse:
- tillidsrepræsentant Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense
(Institut for Virksomhedsledelse, Økonomisk institut, CPop og DDC)

Jette Thygesenlektor - Juridisk Institut
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Kolding

Simon Jebsen, lektor - Institut for Erhverv og Bæredygtighed
-tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Sønderborg

Iver Poulsen, lektor - Institut for Erhverv og Bæredygtighed
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Esbjerg 

Kenneth Schultz, lektor - Institut for Virksomhedsledelse
- tillidsrepræsentant ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
         

Lotus Sofie Bast, postdoc - Statens Institut for Folkesundhed
- tillidsrepræsentant ved Statens Institut for Folkesundhed 

Anja Hvidtfeldt Stanek - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentant ved Instituttet

Christian Gerlach - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Instituttet

Birgitte Lilholt Sørensen, lektor, SDU Life Cycle Engineering (KBM)
- fællestillidsrepræsentant 

Marianne Stenger,  lektor SDU Technology Entrepreneurship and Innovation

- tillidsrepræsentant for ansatte i Sønderborg

Elias Ribeiro Da Silva, lektor SDU Technology Entrepreneurship and Innovation

suppleant for Marianne Stenger

Anja Hvidtfeldt Stanek - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentant ved Instituttet.

Christian Gerlach - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Instituttet.

John Chemnitz , lektor - Institut for Medicinsk Biologi, Afdelingen for Anatomi og Neurobiologi:
- tillidsrepræsentant ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Anja Hvidtfeldt Stanek - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentant ved Instituttet.

Christian Gerlach - Institut for Psykologi
- tillidsrepræsentantsuppleant ved Instituttet.

Mette Pagh Schou, Ph.d.
- tillidsrepræsentant for Yngre læger på Retsmedicinsk Institut, SUND

Charlotte Flyvbjerg, journalistisk lektor, Center for Journalistik, Statskundskab
- tillidsrepræsentant for journalistiske lektorer.

Pt ingen tillidsrepræsentant på SDU, henvendelse til jura@pharmadanmark.dk.Sidst opdateret: 26.10.2021