Skip to main content
SDU Digital

Honorarer

Honorar kan udbetales ved enkeltstående seancer af et begrænset antal dages varighed. Honorarer kan også udbetales for enkeltstående foredrag, som ikke er en del af et undervisningsforløb.

Som udgangspunkt sker honorering med timesatsen for undervisningsassistenter. Ved undervisningsopgaver på højere niveau sker honorering efter timesatsen for eksterne lektorer.

Det er en forudsætning for udbetaling af honorar, at den der udfører arbejdet, ikke er under instruktionsbeføjelse fra universitetet ud over hvad der er fastlagt ved honoraraftalens indgåelse.

Honorar kan desuden udbetales som honorering af konsulentopgaver. Her vurderes om den betalte ydelse står i rimeligt forhold til, hvad man betaler for lignende sammenlignelige ydelser.

Særligt for bedømmelseshonorar 

Find og download blanket til udbetaling af bedømmelseshonorar / assessment fee (engelsk version) på denne side.

Vederlag bliver beregnet ud fra den aktuelle sats.

Yderligere information

Sidst opdateret: 26.10.2021