Skip to main content
SDU Digital

Senior og fratrædelse

Etablering af en seniorordning kræver en aftale med ledelsen. Aftalen skal godkendes af den lokale tillidsrepræsentant. Der er således ikke et retskrav på at opnå en seniorordning. Initiativet til etablering af en seniorordning kan komme fra ledelsen eller fra den ansatte.

Det er den lokale ledelse, der vurderer mulighederne for og hensigtsmæssigheden af at etablere en seniorordning for den enkelte ansatte. Seniorordninger hviler på frivillighed og forudsætter enighed mellem den ansatte og ledelsen. De lokale aftaler afstemmes efter forholdene på arbejdspladsen og den enkelte ansattes forhold.

De økonomiske vilkår aftales med den medarbejder, som omfattes af ordningen, men formaliseres ved en aftale mellem ansættelsesmyndigheden og vedkommende organisationsrepræsentant. En ansættelsesmyndigheds beslutning om ikke at indgå en aftale om en seniorordning er ikke en forvaltningsretlig afgørelse, der kan påklages.

Seniorordningens indhold

En seniorordning kan omfatte gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i job/charge (retræte), aftrapning i tid (deltid), betalt frihed eller en fastholdelsesbonus. Aftalen giver adgang til, at der for den enkelte kan aftales en seniorordning, der kombinerer de forskellige elementer.

Mulige seniorordninger:

Aftrapning i charge kræver at

  • Man er fyldt 58 år
  • Man efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling
  • Man har været ansat i de seneste 10 år i en fuldtidsstilling med ledelsesansvar / arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling

Lederen kan ydes et personligt ikke- pensionsgivende lønudligningstillæg der aftrappes over 3 år

Aftrapning i tid kræver at

  • Man er fyldt 60 år
  • Man har været ansat i sammenlagt 10 år
  • Arbejdstiden udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen
  • At man ifølge sin overenskomst kan blive ansat på deltid

Man kan aftale indbetaling af ekstra pension svarende til et pensionsbidrag på fuld beskæftigelse.

Betalt frihed eller fastholdelsesbonus kræver at

  • Man er fyldt 62 år
  • Man kan aftale, at der ydes op til 1 dags frihed (seniordag) med løn pr. måned.

Antallet af seniordage, der indgår i seniorordningen, fastlægges i den konkrete aftale mellem SDU og den ansatte.

Proces for seniorordninger

Her finder du processen for seniorordninger

Se også:

Cirkulære om aftale om seniorordninger

 

Sidst opdateret: 20.07.2022