Skip to main content
SDU Digital

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg på SDU

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg organiseres under fakulteterne og fællesadministration og deltager på de respektive samarbejdsudvalgsmøder under et fast punkt på dagsordenen om arbejdsmiljø. De lokale FAMU er værter ved et lokalt stormøde for arbejdsmiljøorganisationen på hvert hovedområde 1 gang årligt. Gå til Lokalaftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet eller kontakt dit Fakultetsarbejdsmiljøudvalg for mere information.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene består af hovedområdets leder, en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder fra områdets arbejdsmiljøgrupper. Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på NAT, TEK og SUND har dog to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere. 

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene understøtter i de enkelte hovedområder Hovedarbejdsmiljøudvalgets overordnede ledelse og koordinering af SDUs arbejdsmiljøarbejde. Fakultetsarbejdsmiljøudvalgenes arbejde vedrører planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet inden for:

  • arbejdsmiljørettede spørgsmål af økonomisk konsekvens for hovedområdet,
  • principielle sager for området,
  • psykisk arbejdsmiljø,
  • kontrol af hovedområdets arbejdsmiljøniveau og arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljøarbejde,
  • og sager af relevans for hovedområdet, hvor Arbejdstilsynet er involveret.

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg:

Fællesadministrationens Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 1 arbejdsmiljøleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant samt universitetsdirektøren som formand.

Formand:

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Arbejdsleder:

Områdechef Henrik Mørkenborg Ravn (Teknisk Service)

Arbejdsmiljørepræsentant:

Udbudskonsulent Søren Andersen (Økonomiservice)

Suppleant: IT-Koordinator Per Mortensen (SDU IT)

Sekretær:

Sekretær for universitetsdirektør Tina Kortbek

Det Humanistiske Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 1 arbejdsmiljøleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant samt fakultetets dekan som formand.

Formand:

Dekan Simon Møberg Torp

Arbejdsleder:

Institutleder Martin Rheinheimer (Institut for Historie)

Arbejdsmiljørepræsentant:

Specialkonsulent Kurt Kjær Olesen (Institut for Kulturvidenskaber)

Suppleant: Institutsekretær Rikke Beltoft Autzen (Institut for Design og Kommunikation)

Sekretær:

Kontorfuldmægtig Bettina Ibsen Hilt

De Naturvidenskabelige Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 2 arbejdsmiljøledere og 2 arbejdsmiljørepræsentanter samt fakultetets dekan som formand.

Formand:

Dekan Marianne Holmer

Arbejdsleder:

Institutleder Jakob Møller-Jensen (Institut for Biokemi og Molekylær Biologi)

Sekretariatschef Niels Kring (Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat + DIAS)

Arbejdsmiljørepræsentant:

Institutsekretær Lone Seidler Petterson (Institut for Matematik og Datalogi)

Akademisk medarbejder Eva Christina Østerlund (Institut for Biokemi og Molekylær Biologi) 

Sekretær:

Specialkonsulent Tina Ellehuus Larsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 1 arbejdsmiljøleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant samt fakultetets dekan som formand.

Formand:

Peter Møllgaard

Arbejdsleder:

Institutleder Christian Elmelund-Præstekær
 

Arbejdsmiljørepræsentant:

Professor Jørgen T. Lauridsen (Økonomiskinstitut)

Suppleant: Lektor Martin Klatt (SAMF-Sønderborg)

Sekretær:

Chefkonsulent Klaus Hollmann

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 2 arbejdsmiljøledere og 2 arbejdsmiljørepræsentanter samt fakultetets dekan som formand.

Formand:

Dekan Ole Skøtt

Arbejdsleder:

Konstitueret Institutleder Boye Lagerbon Jensen (Institut for Molekylær Medicin)

Institutleder Jesper Bo Nielsen (Institut for Sundhedstjenesteforskning)

Arbejdsmiljørepræsentant:

Laborant Christina Bøg Pedersen (Institut for Molekylær Medicin)

Kontorfuldmægtig Lene Ververs (Institut for Regional Sundhedsforskning)

Suppleant: NN

Sekretær:

Juridisk specialkonsulent Anne Mette Kargaard

Det Tekniske Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg bemandes af 2 arbejdsmiljøledere og 2 arbejdsmiljørepræsentanter samt fakultetets dekan som formand.

Formand:

Dekan Henrik Bindslev

Arbejdsleder:

Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff (Institut for Teknologi og Innovation)

Institutleder Jens Ejbye Schmidt (Institut for Grøn Teknologi)

Arbejdsmiljørepræsentant:

Indkøber Hanne Vestergaard Hemmingsen (Institut for Grøn Teknologi)

Lektor Jonas Beerman (Mads Clausens Instituttet)

Suppleant: Ingeniør Mogens Melskens Petersen (Mads Clausens Instituttet)

Sekretær:

GDPR-Koordinator og PA, Specialkonsulent Heidi Maglekær Jensen


Sidst opdateret: 31.01.2022