Skip to main content
DA / EN

SUND Teach

Undervisning

Hybridundervisning

Få gode råd, som kan være med til at sikre en vellykket oplevelse for både dig og dine studerende, når du underviser med nogle studerende i lokalet og andre online Tips og tricks til hybridundervisning

Se optagelse af Minikursus i Hybridundervisning fra 1.11.23 via dette link https://media.sdu.dk/media/202311+Minikursus_hybridundervisning/0_94zozqkh samt præsentationen fra samme kursus her

Se fakultetets principper for undervisningsplanlægning her

Undervisningsskema

De studerende vil kunne se deres skema i itslearning, hvor fagets forelæsninger og andre timer også vil kunne ses af dig.

Du kan se et opdateret skema over undervisningen på et givent fag via Skemaplan - også inden skemaet er tilgængeligt på itslearning.

Du finder vejledning til Skemaplan.sdu.dk her

Eksamen

Generativ AI

Du kan tilgå siden for projektet Generativ AI på Uddannelsesområdet på SDU her
SDU arbejder på at klarlægge rammerne for brugen af AI-systemer. De foreløbige vejledninger og retningslinjer kan ses på denne side, som løbende udbygges.

E-læring (Itslearning)

I tillæg til SDUs centrale vejledninger, kan du her tilgå SUND-specifikke vejledninger:

  • Artikler: indsæt permanente links i stedet for pdf-dokumenter for at sikre ophavsret og metrics
Læs om muligheder for support til ITSL  her

Overordnet kommunikation til studerende foregår via særlige Communities (Fællesrum) på itslearning. For nogle uddannelser vil der være en community for henholdsvis de bachelorstuderende og de kandidatstuderende, imens der for andre uddannelser vil være én samlet community.

Der forefindes retningslinjer for, hvilket indhold der må distribueres igennem et community og disse kan læses i oversigten ’Kommunikationskanaler til indskrevne studerende’.

Hvert community har en eller et par community managers, som dels har særlige funktioner på uddannelsen, som medfører at de ofte har brug for at distribuere information til hele eller store dele af uddannelsen, og som dels har ansvaret for at sikre at retningslinjerne overholdes. Oversigt over community managers findes her. Har du indhold som du ønsker at få lagt på et community og som er indenfor retningslinjerne, kan du kontakte community manageren på det eller de pågældende communities.

Der afholdes løbende opfølgende workshops og møder om itslearning specifikt for fagansvarlige og undervisere på SUND. Præsentationer og optagelser vil blive gjort tilgængelige her på siden.

Workshop: Det gode kursusrum d. 17. august 2021

Opfølgningsmøde d. 11. maj 2021

 

Yderligere vejledninger til itslearning findes på https://sdunet.dk/itslearning

 

Kvalitet

Undervisningsevaluering på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet foregår via systemet EVAL. Undervisningsevaluering er en del af SDUs kvalitetspolitik. Du kan tilgå informationssiden om undervisningsevalueringer og systemet EVAL her.

Legalitet

Biblioteket kan være behjælpelig med spørgsmål om, hvordan man underviser lovligt – link

Følg link for at læse om databeskyttelse på SUND både for dig som underviser, men også i relation til de studerende - link.
 

I ”Vejledning om streaming og optagelse af undervisning på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet” kan du blive klædt på til at overholde de GDPR-mæssige krav, når du ønsker at streame din undervisning – både live-streaming samt ved optagelse af undervisningen.

Vejledningen indeholder tillige tekstforslag ift. at overholde oplysningspligt og ved krav om samtykke.


"Vejledning til efterbehandling af optagelser” beskriver trin for trin efterbehandlingen af en optagelse efter overførsel til Mymedia, inkl. muligheden for at indsættelse af slettetag, så optagelsen slettes rettidigt.

Systemer og værktøjer

Plagiattjek

Du kan tjekke opgaven i plagieringsværktøjet Strike Plagiarism, hvis du i forbindelse med bedømmelse af skriftlige opgaver og specialer får mistanke om, at dele af opgaven ikke er skrevet af den studerende selv.Strike Plagiarism tjekker op mod 3 kilder: internet, forlagsmaterialer og andre institutioner med licens til systemet. Strike Plagiarism tjekker også op mod tidligere opgaver afleveret på SDU.

Du kan finde mere information samt en vejledning til Strike Plagiarism via dette link

3 ting du skal vide om plagiattjek af eksamensopgaver i Strike Plagiarism

Du skal selv tjekke plagiatrapporterne.
Alle eksamensopgaver, der er afleveret i Digital Eksamen, bliver automatisk plagiattjekket i Strike Plagiarism. Men du er som underviser selv ansvarlig for at gennemse plagiatrapporten. Du bør altid gennemse rapporten, hvis plagiattjekket viser en høj overlapsscore, eller hvis du sidder med en opgave, hvor du får mistanke om plagiat.

En høj overlapsscore behøver ikke være udtryk for snyd.
Den kan også skyldes, at de studerende har mange citater i deres opgaver eller har samme bøger på litteraturlisten. Der kan også være store forskelle fra uddannelse til uddannelse – og fra kursus til kursus – i forhold til hvornår scoren er høj. Du er derfor nødt til at danne dig et overblik over, hvordan gennemsnittet er for den enkelte prøve, og så studere de opgaver, der skiller sig ud.

Der er behov for mindre dokumentation, end du tidligere har været vant til.
Hvis Strike Plagiarism allerede har fundet de problematiske afsnit, behøver du ikke markere op i kilder og indleverede opgaver, da plagiattjekrapporten kan udgøre dokumentationen, jf. punkt 2 nedenfor. Er der tale om plagiat fra fysiske kilder, skal du anvende den gamle metode.

Sådan tilgår du plagiatrapporterne

Når du er logget ind i Digital Eksamen, kan du i opgaveoverblikket se tekstlighed (i procent) ud for hver eksamensdeltager:


Når du klikker på pilen ved siden af scoren, åbner en liste over de afleverede dokumenter (selve opgaven samt eventuelle bilag). Når du klikker på dokumentnavnet, åbner Strike Plagiarism-rapporten for det pågældende dokument.

Hvad gør du, hvis du har mistanke om plagiat?

Hvis du som underviser, censor eller eksaminator har mistanke om plagiat, skal du kontakte studielederen for at få en faglig vurdering. Strike Plagiarism-analysen kan ikke stå alene.

Plagiattjek af opgaver, der er afleveret uden om Digital Eksamen

Hvis du ønsker plagiattjek af opgaver, der er afleveret uden om Digital Eksamen eller andre systemer, hvor der ikke foretages automatisk plagiattjek, kontakt da teamet omkring digital eksamen på SUND

Har du brug for hjælp?

Kontakt Danny Colmorten hvis du har spørgsmål til proceduren for, hvordan du indberetter plagiat.

 
Teach online

Få mere information om online undervisning

Læs mere

EdHub

Support til anvendelse af digitale elementer i undervisningen.

Kontakt

Studieadministration

Se hvem der kan hjælpe med svar på forskellige studieadministrative spørgsmål

Kontakt

Sidst opdateret: 12.02.2024