Skip to main content
Økonomi

Regnskabsinstruks

Den årlige ajourføring af SDU's regnskabsinstruks

Den årlige ajourføring af SDU’s regnskabsinstruks og underliggende bilag er foretaget. Bilag 16 og 17 er endnu ikke opdateret.

Af Nicolai Sørensen, , 12-10-2022

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes SDU har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, hvorunder regnskabsopgaverne varetages.
Det er et krav i en bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at SDU udarbejder en regnskabsinstruks, og at den ajourføres årligt.
Regnskabsinstruksen består af et hoveddokument og 21 bilag.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer er:

  • Generelt er der rykket rundt på en række afsnit, så de følger opbygningen i vejledning fra Økonomistyrelsen
  • En række opdateringer i forhold til ERP og HCM, herunder tilpasning af forretningsgange til ERP og HCM
  • Ændringer i kapitel 1 vedr. ny kontoplan og organisationsopbygning
  • Ajourføring af dele af kapitel 1 i forhold til delegationsinstrukser til dekaner og direktør
  • Nyt kapitel 3 vedr. intern kontrol og risikostyring. Dette skyldes ny vejledning
  • Udvidet kapitel 4 om IT-anvendelse som følge af ny vejledning. Bl.a. afsnit om informationssikkerhed og brugeradministration

I kan finde regnskabsinstruks og de underliggende bilag på følgende link.
https://sdunet.dk/da/servicesider/oekonomi/dokumenter/regnskabsinstruks

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022