Skip to main content
Servicesider

Kursus

Kursus i AI-chatbots

Kursus i brug af AI chatbotser er populært og giver brugbar viden

Af Kristina Watt Aspmo , , 02-05-2024

De fleste har nok hørt tale om ChatGPT og Copilot. Projekt ’Generativ AI i administrationen’ tilbyder i samarbejde med HR, kurser i, hvordan du kan bruge en AI chatbot i dit daglige arbejde.

Det er vigtigt, at vi som medarbejdere kender til de nye teknologiske muligheder, så vi kan anvende dem, udtaler Nina Thorsted Petersen, der underviser på kurset. Hun ønsker derfor at skabe et trygt rum, hvor vi helt lavpraktisk kommer i gang med generativ AI på en nærværende og brugbar måde.

Nina beskriver, hvordan vi kan se værktøjet som en kollega, den er til rådighed med sparring, inspiration, og spørgsmål. Hun nævner også, hvor vigtigt det er at huske, at chatbot’en ikke kan tænke selv! Man er derfor selv garant for kvaliteten af det output man anvender.

Nina fortæller, hvor skønt det er, at det er alle typer af SDU-medarbejdere, der kommer på kurset, fra alle niveauer og fra alle områder og fakulteter. Der er en rigtig god energi hos kursusdeltagerne, som er villige til at dele erfaringer og tanker. De er gode til at hjælpe hinanden og til at komme med eksempler, der gør det hele mere levende.

Nina nævner også, at spørgsmål om compliance har fået en hel naturlig plads på kurset. Der har vist sig et stort behov for at genbesøge GDPR, ophavsret og it-sikkerhed.

Dorte Wulff deltog på kurset, og fortæller om oplevelsen:
”AI-kurset var en fremragende oplevelse, især fordi det lagde stor vægt på GDPR og beskyttelse af personlige oplysninger. Det var yderst gavnligt at lære, hvilke oplysninger, der kan anvendes lovligt, og hvordan man navigerer i datahåndtering med respekt for privatlivets fred. Kursets gennemgang af samtalestil og rådgivning om, hvornår det er bedst at starte en ny session, var meget praktisk og direkte anvendeligt. Desuden var tipsene til at skabe gode prompts og brugen af skemafunktioner utroligt nyttige for at forbedre interaktionen med AI og opnå de bedste resultater i det daglige arbejde. Alt i alt var kurset en værdifuld ressource for alle, der ønsker at dykke ned i AI’s verden med et etisk mindset.”

 

 Redaktionen afsluttet: 02.05.2024