Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Pulje til ligestillingsmidler

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tilbyder økonomisk støtte til tiltag, der promoverer ligestilling mellem kønnene. Formålet er at overvinde kønsspecifikke karriereudfordringer på både et individuelt og organisatorisk niveau. 

Puljen er både for TAP og VIP-medarbejdere, og man kan ansøge enten alene eller som gruppe. Gruppeaktiviteter kan målrettes forskellige organisatoriske enheder, for eksempel forskningsgrupper, et institut eller hele fakultetet.

Eksempler på støttede projekter inkluderer individuel coaching, netværksaktiviteter eller inviterede oplægsholdere. 

 

Ansøgningsprocedure 

Ansøgningsproceduren er hurtig og enkel. Send en ansøgning til Ligestillingsudvalget (Specialkonsulent Joahanna Süssmeir, johanna@sam.sdu.dk

Ansøgningen skal inkludere en kort beskrivelse af aktiviteten, herunder hvordan den hjælper med at overvinde kønsspecifikke karriereudfordringer, og hvem der forventes at få mest ud af den pågældende aktivitet. Der skal desuden oplyses, hvornår de ansøgte midler forventes benyttet.

 

Guidelines for fondsmidler

Maksimumbeløbet, der bliver tildelt, afhænger af antallet af ansatte, der får gavn af aktiviteten, ud fra nedenstående guidelines.

Individuelle: op til 10.000 kr. pr. år

Grupper: op til 30.000 kr. pr. ansøgning

Der gøres opmærksom på, at SDU ikke kan finansiere rejseomkostninger til familiemedlemmer eller børnepasning.

Sidst opdateret: 14.09.2022