Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Uddannelseskommunikation

Hvad har vi fokus på?

Med henvisning til fakultetets strategiske målsætninger og vision, vil afdelingen gennem målrettede event- og kommunikationsindsatser og et udgangspunkt i ”den studerendes rejse” have fokus på:

  • Relevansen, synliggørelsen og markedsføringen af vores uddannelser overfor det omgivende lokale, nationale og internationale samfund.
  • Information til vores studerende særligt ifm. overgangsfaser og relevante tiltag i løbet af den studerendes uddannelse.

 

Vores udviklingsfokus

Med et fortsat fokus på at yde en høj service, sætte vores fagligheder og ekspertise i spil og udvikle samt optimere på vores løsninger, vil vi arbejde med brugerrejsen på vores rekrutterings- og uddannelseswebsider. Mere specifikt vil vi også arbejde med en ny governancestruktur, en ny organisering samt vores roller og ansvar på webområdet. Et særligt fokus vil yderligere blive tillagt vores brobygningsaktiviteter med SDU Take Over, som går på tværs af alle SDU-byerne.

Med de faldende ungdomsårgange og et øget behov for målrettet kommunikation, har vi også et øget fokus på vores markedsføringskampagner og kanaler (lokale, nationale og internationale), vores økonomi og en optimeret in-house produktion af kreativer.

Gennem tæt samarbejde med afdelingens interessenter på og udenfor fakultetet vil vi arbejde på en stærk kommunikation og fortællinger om vores uddannelser, både på heltids- og deltidsområdet, som er tidssvarende og matcher vores målgruppers behov. Dette kræver et konstant fokus på de nye muligheder og tiltag som opstår indenfor vores porteføljeområder; internationalisering, optag og hele EVU-området.

Ej at forglemme - mens vi har et stålfast fokus på levering af flotte opgaveresultater, ønsker vi ligeledes konstant at udvikle både vores individuelle faglige kompetencer samt vores evner til at løse ”opgaverne på midten af bordet”. Vi tror på, at de bedste resultater opnås med det, vi kalder for ”KK-tilgangen” (Kommunikation og Koordination) – gældende såvel internt i afdelingen som med alle vores interessenter og samarbejdspartnere.”