Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

MUS på SAMF

MUS (medarbejderudviklingssamtalen) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt i medarbejderens hverdag og giver leder og medarbejder mulighed for en dybere dialog og forventningsafstemning om mål, opgaver, trivsel, samarbejdsrelationer, faglig og personlig udvikling.

MUS afholdes en gang om året i perioden fra marts til maj for alle medarbejdere på fakultetet, der arbejder mindst 15 timer pr. uge, og samtalen har en typisk varighed på 1-1½ time. Under din fortrolige samtale mellem dig og din nærmeste leder udformes der en kompetenceplan, hvori der opstilles mål for den enkelte medarbejders udvikling og aftales konkrete aktiviteter til understøttelse heraf. Det vil fremgå af planen, hvem der skal gøre hvad, i forhold til det I har aftalt på MUS.

Se mere om arbejdsdelingen her.

MUS erstatter ikke den daglige dialog om opgaveløsning og trivsel, og skal ikke ses som en problemsamtale eller en lønsamtale.

VIP holder som udgangspunkt MUS med deres forskningsgruppeleder (FGL), hvis sådanne findes på institut eller center. Efter ønske fra enten FGL eller den ansatte kan institutlederen deltage i MUS, ligesom medarbejder altid har krav på MUS med institutleder, hvis der er et ønske herom. TAP holder MUS med deres nærmeste leder.

Direktionen og HSU har primo 2023 vedtaget et fælles koncept for medarbejdersamtaler på hele SDU.

Find mere om MUS, LUS og GRUS

Du kan finde materiale om MUS, LUS og GRUS på HR's Serviceside.


Info om MUS, LUS og GRUS

Find materiale om udviklingssamtaler her

Sidst opdateret: 07.08.2023