Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vores opgaver

Enheden har 3 overordnede funktioner indenfor administration af ph.d.-uddannelsen, rekruttering af videnskabelig personale og økonomi.

Vi understøtter fakultetets økonomistyring og rådgiver institutter, centre og enheder på tværs af fakultetet. Vi sørger for at give vejledning og støtte til at træffe beslutninger om økonomiske aspekter på fakultetet. Derudover understøtter vi SDU i den løbende økonomiopfølgning i forhold til budgetudkast og økonomirapporter. Vi udarbejder blandt andet modeller for uddannelsesøkonomien og bistår den årlige fordeling af midler jf. fakultetets økonomimodel.

Vi understøtter ph.d.-skolen og administrationen i relation hertil. Derudover yder vi ledelsesunderstøttelse af ph.d.-skole lederen og ph.d.-udvalget.  Vi yder støtte og vejledning til ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere i forhold til ph.d.-uddannelses forskellige elementer.

Endelige er vi behjælpelige med personaleadministration for videnskabeligt personale på fakultetet. Dette omfatter rekrutteringsprocessen fra opslag til valg af kandidat, forlængelser, orlov, ændring af arbejdstid og VIP ansættelser uden opslag. I den forbindelse yder vi rådgivning og sparring i forhold til stillingsstrukturen og SDUs regler relateret til rekruttering af videnskabelig personale.

Sidst opdateret: 01.04.2023