Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vores opgaver

Studieadministration foregår i tæt samarbejder med kollegerne på institutterne og dækker over følgende opgaver for uddannelserne i Odense:

  • Studiestartsaktiviteter i samarbejde med uddannelserne
  • Undervisning/skemalægning
  • Eksamensplanlægning og -afvikling
  • Vejledning af de studerende i Odense ved vores faglig vejledere og administrative vejledere

Afdelingen fungerer ligeledes som studienævnssekretariat for bachelor – og kandidatuddannelser (inkl. jura deltid) for alle fakulteters uddannelser – herunder opgaver som:

  • Studentersagssagsbehandling af studienævnssager, dispensationer, merit m.m.
  • Vejledning af studenterende indenfor studienævnet område 
  • Støtte til studielederne samt nævnene
  • Koordination af arbejdet med fagbeskrivelser og studieordninger
  • Mødeforberedelse og understøttelse af studienævnsmøderne

Dertil kommer fakultets legalitetsområde, som dækker over eksamensklager, eksamensuregelmæssighedssager samt øvrige juridiske forhold indenfor uddannelsesområdet.

Sidst opdateret: 20.03.2023