Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget drøfter en lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører arbejdets organisering, arbejdsforhold, personalepolitik og fakultetets økonomiske situation.

Målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i Samarbejdsudvalgets arbejde.

Udvalget mødes som minimum fire gange årligt. Som udgangspunkt afholdes der to gange årligt fælles møde med fakultetets Arbejdsmiljøudvalg med henblik på at sikre en fælles drøftelse af forhold og problemstillinger relateret til arbejdsmiljø.

 

Ledelsesrepræsentanter (A-siden)

 • Hanne Søndergaard Birkmose, Dekan (formand)
 • Vacant, Institutleder
 • Torben Durck Johansen, Fakultetsdirektør
 • Lone Grønbæk Jørgensen, Institutleder, Økonomisk institut 

 

Medarbejderrepræsentanter (B-siden)

 • Simon Jebsen, Lektor, Institut for Erhverv og Bæredygtighed (næstformand)
 • Dorthe Sjørslev Rasmussen, Specialkonsulent , Studieadministrationen
 • Ann Skovly, Sekretariatsleder, Institut for Statskundskab
 • Charlotte Flyvbjerg, Journalistisk lektor, Institut for Statskundskab
 • Gitte Storgaard Klausen, AC-fuldmægtig, Institut for Virksomhedsledelse
 • Elke Weik, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse
 • Martin Lindhardt, Lektor, Institut for Statskundskab

 

Sekretær

 • Klaus Hollmann, chefkonsulent, Dekansekretariatet 

 

Udvalgsmøder

Find dagsordener og referater fra afholdte og kommende møder i Samarbejdsudvalget herunder.

2022
28. februar (fælles møde med Arbejdsmiljøudvalget): Dagsorden, Referat
17. maj (fælles møde med Arbejdsmiljøudvalget): Dagsorden, Referat
21. september: Dagsorden, Referat
26. oktober : Dagsorden, Referat (ekstraordinært møde)
29. november: Dagsorden

2023

Fælles møder med Arbejdsmiljøudvalget:

22. februar: Dagsorden 
21. marts: Dagsorden, Referat (ekstraordinært møde)
24. april: Referat (ekstraordinært møde)
9. maj: Dagsorden, Referat
22. maj: Dagsorden, Referat (ekstraordinært møde) 
3. oktober: Dagsorden, Referat
4. december: Dagsorden, Referat

2024

Fælles møder med Arbejdsmiljøudvalget:

4. marts: Dagsorden, Referat
20. marts: Dagsorden, Referat (ekstraordinært møde)
11. april: Dagsorden, Referat
27. maj: Dagsorden, Referat
19. september: Dagsorden, Referat
29. november: Dagsorden, Referat

Arkiv
Link til dagsordener og referater fra møder i udvalget før 2022.

Sidst opdateret: 26.06.2024