Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Udviklingsplan for Studieadministrationen 2023

Den løbende udvikling i Studieadministrationen har fokus på, at vi skal være en smidig administration, som studerende på heltidsuddannelserne, medarbejdere og ledelse oplever som tilpasningsdygtig, informativ og servicemindet. Vi arbejder altid på 2 niveauer, hvor vi på én og samme gang løfter kvalitet i den gode og professionelle service til organisationen som helhed og løbende effektiviserer i administrationen.

Endelig er det afgørende, at medarbejdere har de rette kompetencer og det rette arbejdsmiljø til at bidrage med Studieadministrationens opgaveportefølje til at understøtte de strategiske målsætninger om livslang læring og pædagogiske virkemidler gennem den konkrete udmøntning på uddannelsesområdet med særligt fokus på de studerende.

 

Udviklingsfokus i 2023

  • Tilpasning til nye opgaver – herunder åbning af Studievejledningen på Samfundsvidenskab
  • Særligt fokus på alle websiderne på mitsdu.dk
  • Medarbejderdage til at understøtte vores arbejdsmiljøtiltag
  • Opstart af og tilpasning til nye IT-systemer (Nye ESDH-system, SIS mv.)
  • Servicerejsen reeboot – arbejde med Servicerejsen version 2

Sidst opdateret: 01.04.2023