Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

P├Ždagogisk udvikling

Vores uddannelser skaber værdi for samfundet. SAMFs samlede uddannelsesportefølje skal matche og løbende tilpasses samfundets og arbejdsmarkedets behov. Vores uddannelsesudbud og læringsformer skal udfordre eksisterende praksis og have et innovativt perspektiv, så porteføljen er relevant og efterspurgt både nu og i fremtiden - i et livslangt læringsperspektiv. Vores studerende opbygger kompetencer til et meningsfuldt liv både professionelt, personligt - og samfundsmæssigt. Gennem samspil og partnerskaber med det omgivende samfund vil vi sikre sammenhæng mellem vores uddannelser, studerende og samfundets behov. 

Læs mere om de strategiske målsætninger for SAMFs uddannelser på denne side - her finder du også udmøntningen af den uddannelsesstrategiske målsætning, samt information om hvordan vi gør FNs 17 verdensmål konkrete og relevante i uddannelserne.

Den pædagogiske ramme på SAMF gælder alle fakultets heltids- og deltidsuddannelser. Fokus er på, hvordan de studerende aktivt tilegner sig og opnår stærke faglige og akademiske kompetencer samtidig med, at de udvikler deres tværgående og transformative kompetencer.
De pædagogiske valg på uddannelserne og i de enkelte fag skal sikre en variation af undervisnings- og 
læringsaktiviteter baseret på forskningsbaseret undervisning, praksisinddragelse samt aktiverende undervisning og aktiv læring.

SDU’s delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling foreskriver, at ’Alle ansatte undervisere har en undervisningsportfolio, der dokumenterer deres undervisningskompetencer, pædagogiske og didaktiske kompetencer samt udvikling heraf.’

Undervisningsportfolien styrker institutternes pædagogiske kompetenceudvikling og herunder kvaliteten i undervisningen, og den er et redskab til at understøtte, at alle ansatte undervisere opfylder krav til pædagogiske og didaktiske kompetencer for den stilling, de varetager. Herigennem understøtter undervisningsportfolien de studerendes læring og universitetets forskningsbaserede undervisning. 

Fakultetets krav til undervisningsportfolien er beskrevet på hhv. dansk og engelsk.
 
Find flere værktøjer til at sikre bedst mulig alignment i undervisningen på denne side.
SDUUP har udviklet en tjekliste, der kan hjælpe med at planlægge, gennemføre og evaluere online undervisning med fokus på at holde motivations- og aktivitetsniveauet højt gennem hele undervisningsforløbet. Du finder det hele på denne side.

DKL- Hubben er fakultetets knudepunkt for processer og opgaver, der vedrører digitalisering, uddannelseskvalitet og læring.

Hubben er fakultetets knudepunkt når det handler om e-læringssupport. Dette drejer sig både om de opgaver, der omhandler den daglige pædagogiske support ift. konkret undervisningsafvikling, den support der omhandler brugen af læringsapplikationer og software samt hjælp til omlægning af fag – hvor der er brug for pædagogisk og digital sparring.

DKL-Hubben er forankret under SAMF-Uddannelse, som udgør samfundsvidenskabs støttefunktioner for uddannelserne og de studerende

Kontakt hubben på DKLhub@sam.sdu.dk eller ring på 6550 3800

SDU Universitetspædagogik (SDUUP) understøtter udvikling af undervisningskompetencer hos undervisere på alle niveauer og arbejder for tydeliggørelse og anerkendelse af pædagogiske kompetencer. De varetager universitetspædagogikum og udbyder workshops og kurser til undervisere, vejledere, instruktorer og uddannelsesledere

SDUUP har også en ressourceplatform, hvor du kan finde information og inspiration til eksamensformer (VUE), feedbackformer (VUF), implementering af de bærende principper (VIB). Platformen finder du på https://sduup.sdu.dk/

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet uddeler årligt tre undervisningspriser, der belønner den særlige, nytænkende og inkluderende undervisning på fakultetet. De tre undervisningspriser består af en hovedpris og to specialpriser. Kandidater af de tre undervisningspriser kan indstilles af alle fakultetets medarbejdere og studerende.  Læs mere om fakultetets undervisningspriser her


Sidst opdateret: 31.03.2022