Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Studerende

Informationen på denne side er primært rettet mod heltidsuddannelserne. Hvor informationen vedrører deltidsuddannelserne er det angivet.

På mitsdu.dk ligger SDUs studiespecifikke sider, hvor de nuværende studerende kan finde information om deres uddannelse. 

Der er en lang række vejledningsmuligheder til de studerende på SDU. De studerende kan information om vejledning på deres studiesider på mitSDU.dk

På Fakultetet kan de studerende kontakte de faglige vejledere, der kan vejlede om faglige spørgsmål, samt til generelt informerer om studierne. Find oversigten over faglige vejledere på SAMF her

For at sikre et godt studiemiljø har SDU har vedtaget et fælles kodeks for adfærd. De studerende finder kodekset på deres studieside på mitsdu.dk.

Kodekset ligger både i en dansk version og en engelsk version

fakultetets informationsside om eksamensklager kan du finde en visualisering af processen for en eksamensklage set fra den studerendes perspektiv.  Undervejs i processen inddrages eksaminatorer/censorer og øvrige relevante medarbejdere for at sikre tilstrækkelig oplysning af sagerne og uddannelsesledelsen orienteres om modtagne eksamensklager (ikke indhold). Spørgsmål til processen kan rettes til Legalitetsteamet på samfklager@sam.sdu.dk.  

Den 1. september 2022 trådte nye eksamensbekendtgørelser i kraft for:

Legalitetsteamet har udarbejdet et notat, hvor du kan læse mere om ændringerne, herunder:

  • bortfald af begrundelseskrav og konsekvenserne af dette
  • behovet for henvisning til målbeskrivelse og karakterbekendtgørelse i udtalelser
  • ny afgørelsesmulighed
  • eksamensklageprocessen og sagsbehandlingen i SAGA

Du finder notatet her på dansk og engelsk.

 

Syddansk Universitet gennemfører hvert andet år en lovpligtig studiemiljøundersøgelse. I studiemiljøundersøgelsen (SMU) spørges der ind til den generelle vurdering af studiemiljøet, faglige og sociale fællesskaber, trivsel, information, kommunikation og IT-forhold samt fysiske og æstetiske forhold. Du kan læse mere om undersøgelsen her på mitsdu.dk (Informationen ligger på de enkelte uddannelsessider)

På baggrund af undersøgelsens resultater er der udarbejdet handlingsplaner for uddannelserne under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Læs disse planer her.

Studiestartskurset “How to Uni” ligger i Itslearning. Kurset skal hjælpe den studerende godt i gang med deres uddannelse, og klæder dem samtidigt på ift. Hvilke regler og procedurer de skal være opmærksom på. E-læringskurset består af fem moduler, der hver afsluttes med en modultest. Testen giver feedback på om den studerende har forstået indholdet. Studiestartsprøven er en integreret del af How to Uni.

Som underviser/uddannelsesleder på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, vil du sandsynligvis møde én eller flere elitesportsudøvere undervejs i deres uddannelsesforløb. De har somme tider behov for fleksible løsninger og en ekstra hånd, som du som underviser skal håndtere. De elitesportsstuderende kan for eksempel have svært ved at deltage i undervisning og/eller eksamen på grund af sportslige aktiviteter. Du kan læse meget mere om SDU’s prioritering af elitesportsstuderendes vilkår, samt finde hjælp og vedledning til håndtering af dette, her. 

 

 
SDU ønsker at tiltrække flere særligt talentfulde studerende og yde de bedst mulige rammer til at understøtte og udvikle deres talent på universitet via større faglige udfordringer end ved de normerede krav. Læs mere om talentudvikling på SDU her
På alle uddannelsessider(MitSDU.dk) er der oprettet en universside, som indeholder grundlæggende information om databeskyttelse og informationssikkerhed og it-regler for de studerende (https://mitsdu.dk/da/gdpr). På siden kan de studerende også få svar på spørgsmål om hvordan de skal forholde sig til databeskyttelse i egne opgavebesvarelser (www.mitsdu.dk/gdpriopgaver)

 
På mitsdu.dk ligger finder du Verdensmålssiden rettet mod de studerende – her ligger bl.a. de studerendes verdensmålsblog.

Sidst opdateret: 10.03.2023