Skip to main content
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Legalitet

På denne side får du overblik over lovmateriale, regelsamlinger og procedurer på SDU.

 Du finder link til Universitetsloven  i SDUs regelsamling for uddannelse

På servicesiden om undervisning, eksamen og uddannelsesunderstøttelse kan du finde Regelsamlingen, hvor hele det uddannelsesjuridiske grundlag kan fremsøges.

En korrekt afviklet skriftlig eksamen, er et adelsmærke, der skal sikre de studerende en fair, lige og gennemsigtig prøveform, som afslutning på et undervisningsforløb. En stillet eksamensopgave af høj kvalitet er et vigtigt element heri. Læs mere i notatet her: 

Her finder link til regelgrundlag ved mistanke om eksamenssnyd(Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU) og proceduren for indberetning af sager.

Den 1. september 2022 trådte nye eksamensbekendtgørelser i kraft for:

Legalitetsteamet har udarbejdet et notat, hvor du kan læse mere om ændringerne, herunder:

  • bortfald af begrundelseskrav og konsekvenserne af dette
  • behovet for henvisning til målbeskrivelse og karakterbekendtgørelse i udtalelser
  • ny afgørelsesmulighed
  • eksamensklageprocessen og sagsbehandlingen i SAGA

Du finder notatet her på dansk og engelsk.

Link til ph.d.-skolens information om ph.d.-uddannelsen på SAMF
Har du spørgsmål om databeskyttelse er du altid velkommen til at kontakte SAMFs GDPR- og informationssikkerheds koordinatorer Lena Haslestad Jeppesen (GDPR) og Christian Hurup Hansen (informationssikkerhed).

Find mere information om databeskyttelse på SDUnet.dk

Information om GDPR til de studerende: På alle uddannelsessider på mitSDU.dk er der en  side rettet til de studerende om databeskyttelse og informationssikkerhed - find den her:  www.mitsdu.dk/gdpr

Sidst opdateret: 24.11.2022