Skip to main content
Servicesider

WorkZone ESDH

RIO er som den første enhed begyndt at anvende WorkZone, SDUs nye ESDH-system, til sagsbehandling og journalisering.

Af Marianne Horn, , 07-12-2023

I samarbejde med RIO har programmet Fremtidens ESDH udviklet en blanketløsning, der automatisk opretter samarbejdsaftaler som sager i WorkZone.

Blanketløsningen er en online indgang for forskere, virksomheder og regionale medarbejdere, der ønsker RIO’s juridiske bistand til etablering af samarbejdsaftaler. Løsningen sikrer indsamling af nødvendige informationer og opretter derefter automatisk en sag i WorkZone. Det reducerer det administrative arbejde og sikrer dermed hurtigere sagsbehandling.

RIO kan nu samle sagsbehandlingen i ét system. Hermed får de bedre sagsstyring, sagsoverblik og lettere arbejdsgange. Herunder bedre mulighed for at lave smarte søgninger og for at trække statistikker med mere præcis driftsinformation.

LAnceringen af WorkZone i Rio fejres med en brunsvigerkone

WorkZone med
den tilhørende
blanketløsning 
er nu testet
og taget
i brug af
medarbejdere
i RIO.

Det blev fejret
med brunsviger.

Fremtidens ESDH ser frem til at indsamle erfaringer fra RIOs brug af WorkZone. Erfaringer, som vil indgå i arbejdet med at gøre WorkZone klar til brug på hele SDU fra den 4. marts 2023.

Følg arbejdet med at udvikle og implementere WorkZone på Fremtidens ESDHs programsite.

 
Redaktionen afsluttet: 07.12.2023