Skip to main content
DA / EN

Akademisk råd

Medlemmer (pr. 1. januar 2021)

Rådet består af en forperson og 11 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet. Rådet holder møder mindst to gange per semester.

Dekan

Professor Ole Skøtt


VIP

Professor Henrik Dimke (Forperson)
Professor Jasper Schipperijn
Professor Elsebeth Stenager
Lektor Jane Stubbe
Professor Kirsten Kaya Roessler

 

Studenterrepræsentanter

 Anne Katrine Post Hansen
Sigrid Elvira Dam Østergaard
Max Alstrup

 

TAP

Laborant Birgitte Damby Sørensen
Laborant Mie Grønning Rytz Hansen
Laborant Jette Hvelplund

 

Kontakt

Sekretariatsbetjener for Akademisk råd: Anne Mette Kargaard, amkargaard@health.sdu.dk

 

Forretningsorden

Forretningsorden for Akademisk råd på Sundhedsvidenskab, som blev vedtaget 12. marts 2013. Akademisk Råd på SUND agerer inden for Vedtægt for SDU 2018 §§ 32-33.

1. At tildele ph.d.- og doktorgrader.
2. At indstille til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
3. At udtale sig til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om den interne fordeling af bevillinger.
4. At udtale sig til rektor eller den, han bemyndiger hertil, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling.
5. At udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed, og akademisk råd har en pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

§ 32. Stk. 3. Akademisk råd har herudover til opgave at drøfte og rådgive fakultetets ledelse om forhold af relevans for fakultetets udvikling, organisering og økonomi herunder:

1. Fakultetets udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
2. Fakultetets bidrag til universitetets udviklingskontrakt.
3. Fakultetets organisering.
4. Fakultetets kvalitetssikring.
5. Økonomi og budget.
6. Ansættelsespolitik i relation til uddannelse og forskning.
7. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
8. Studentermiljø og -trivsel, herunder frafald.
9. Ledelsesbeslutninger.

 

Møder

Møderne afholdes på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J.B. Winsløws Vej 19, 3., mødelokale Hjernen.


Referater

 

Sidst opdateret: 10.06.2024