Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Ny møde- og kontorkultur: Små handlinger kan have stor betydning

Hvordan kan en kontorkultur med fleksibel tilstedeværelse og fælles brug af faciliteter fungere i praksis på SUND? Og hvordan kan en ny mødekultur udfoldes i sammenhæng med en fleksibel kontorkultur?

Af Bente Kjær, 13-12-2021

Det forsøger et udsnit af enheder på tværs af fakultetet at komme med deres bud på via en række lokale pilotprojekter på institutterne og i fakultetssekretariatet.

For at hjælpe arbejdet med pilotprojekterne på vej mødtes nøglepersoner fra institutterne og fakultetssekretariatet til en fælles inspirationsdag i november.

Forsøg, sparring og inspiration til handling

På dagen præsenterede nøglepersonerne de forsøg, som er i gang på de enkelte institutter og i fakultetssekretariatet. Samtidig fik de mulighed for at sparre og udveksle erfaringer på tværs af enhederne.

Derudover var en række oplægsholdere inviteret for at blandt andet at bidrage med idéer og inspiration til forsøg, som (også) kunne indgå i pilotprojekterne.

I den forbindelse pointerede ph.d. i organisationsforandringer Signe Bruskin med sit indledende oplæg om mikroforandringer, at de forsøg ikke behøver være storstilede strategiske projekter. Forsøgene kan derimod blot bestå af såkaldte mikrohandlinger.

Det er små, nære handlinger, som potentielt kan ændre hverdagens struktur, de daglige rutiner eller relationerne til kollegerne – og dermed den måde vi arbejder og mødes på.

Kollega-to-go: Styrkede relationer på tværs af SUND

Konceptet kollega-to-go var en af de mikrohandlinger, Signe Bruskin præsenterede. Kollega-to-go er et koncept, hvor man 2-og-2 på tværs af afdelinger holder et ERFA-møde som en walk-and-talk.

Udover at man lærer hinanden at kende på en mere uformel måde, får man også erfaringsudvekslet, rørt sig og snakket på tværs af siloerne. Og netop det koncept var én af de ting, AC-fuldmægtig Vibeke Mortensen, nøgleperson fra Klinisk Institut, tog med sig fra inspirationsdagen:

- Jeg tænker, det er et koncept, man med fordel kunne arbejde videre med. Ikke bare i de enkelte afdelinger og enheder men på hele SUND, så vi kan lære hinanden at kende på tværs – ikke mindst når vi flytter sammen i Nyt SUND.

Plads til individuelle og lokale løsninger

Vibeke Mortensen fortæller desuden, at hun også gik hjem fra dagen med en følelse af, at der er fokus på Nyt SUND og de muligheder og forandringer, som følger med.

I den forbindelse var det ifølge Vibeke Mortensen især rart at få understreget, at der er plads til lokale og individuelle løsninger i forhold til både fleksibel tilstedeværelse, indretning af kontorarbejdspladser og afholdelse af møder.

Beslutning om fleksibel tilstedeværelse:

Fakultetsledelsen bestående af dekan, institutledere og fakultetssekretariatschef har besluttet, at muligheden for fleksibel tilstedeværelse skal implementeres på hele SUND i forbindelse med flytningen til Nyt SUND.

Læs mere om fleksibel tilstedeværelse på SUND her.

Om pilotprojekterne:
Nøglepersoner og lokale forsøg:

Oplæg på inspirationsdagen:

Vil vi gerne høre fra dig!

Vi vil meget gerne høre om dine erfaringer med og oplevelse af fleksibel tilstedeværelse, deling af kontorer og kontorarbejdspladser, med hybridmøder, onlinemøder og gående møder?

Som ansat på SUND, vil du i starten af det nye år derfor modtage et survey om fleksibel kontor- og mødekultur på SUND.

Surveyen vil blive brugt i planlægningen af pilotaktiviteter i forhold til fleksibel kontor- og mødekultur frem mod, at en stor del af fakultetet flytter til nye bygninger i 2023.

Redaktionen afsluttet: 13.12.2021