Skip to main content
DA / EN

Studienævnet for Medicin

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Medicin pr. 1. januar 2023:


Videnskabelige medarbejdere:

 • Dorte Hansen - (forperson)
 • Hanne Merete Lindegaard
 • Kirsten Madsen
 • Tina Kold Jensen
 • Anette Møller Dall

Studerende:

 • Sigrid Elvira Dam Østergaard - (næstforperson)
 • Thomas Vestergaard Pedersen
 • Anna L. Underlien Jensen
 • Emilie Sara Christensen
 • Julie Charlotte Jensen

Udover studienævnets medlemmer deltager:

 • Studiekoordinator: Rikke Fisker Christensen
 • Faglig vejleder i Odense og Esbjerg

Desuden deltager følgende sagsbehandlere i merit- og dispensationsmødet 

 • Karoline Vahle Olesen
 • Kirstine Munk

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Mødedatoer og aktuelle ansøgningsfrister 2024

Studienævnsmøder

Ansøgningsfrist

Mødedato: 18. januar 2024

Ansøgningsfrist: 4. januar 2024

Mødedato: 22. februar 2024

Ansøgningsfrist: 8. februar 2024

Mødedato: 21. marts 2024

Ansøgningsfrist: 7. marts 2024

Mødedato: 25. april 2024

Ansøgningsfrist: 11. april 2024

.Mødedato: 23. maj 2024

Ansøgningsfrist: 9. maj 2024

Mødedato: 20. juni 2024

Ansøgningsfrist: 6. juni 2024

Mødedato: 29. august 2024

Ansøgningsfrist: 15. august 2024

Mødedato: 19. september 2024

Ansøgningsfrist: 5. september 2024

Mødedato: 24. oktober 2024

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2024

Mødedato: 14. november 2024

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2024

Mødedato: 12. december 2024

Ansøgningsfrist: 28. november 2024

 

 

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. 
Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse.

Læs mere om ansøgninger til studienævnet og find ansøgningsformular.

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal indsendes hurtigst muligt efter du er optaget på uddannelsen. Der kan være op til 3 måneders behandlingstid på din ansøgning, og din ansøgning er ikke nødvendigvis klar til det førstkommende studienævnsmøde. Men vi forsøger selvfølgelig at gøre det så hurtigt som muligt.

Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra din ansøgning har været behandlet på studienævnsmødet.

Læs mere om merit og ansøgningsprocessen:

 

OBS: Hvis de beståede fag er gennemført for mere end 5 år siden, skal du medsende dokumentation for, hvordan du har vedligeholdt den faglige viden eks. via erhvervserfaring eller anden uddannelse.

Studienævn for Medicin mødes 1 gang om måneden for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for Medicin henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Medicin har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet for 2024 her.

Studienævnet har udarbejdet en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandler ansøgninger til studienævnet. Her kan du - ved en lang række ansøgningstyper - se hvad studienævnets holdning er og hvilke forhold der lægges vægt på ifm. behandling af ansøgningerne.

Studienævnets praksisbeskrivelse

Studienævnsmøder 2024

Referat 18. januar 2024
Referat 22. februar 2024
Referat 21. marts 2024
Referat 25. april 2024
Referat 23. maj 2024 Referat 20. juni 2024

Studienævnsmøder 2023

Studienævnsmøder 2022

Studienævnsmøder 2021

Studienævnsmøder 2020

Studienævnsmøder 2019

Studienævnsmøder 2018

Studienævnsmøder 2017

Studienævnsmøder 2016

 

Sidst opdateret: 10.06.2024