Skip to main content
Økonomi

Årsrapport

SDU's årsrapport 2021

Orienter dig om SDU's økonomi i hovedtal, ledelsesberetning og målrapportering

Af Nicolai Sørensen, , 06-05-2022

SDU's årsrapport for 2021 blev behandlet på SDU's bestyrelsesmøde den 4. april 2022. 

Statsautoriseret revisor Poul Madsen fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik revisionsprotokolatet og afgav en blank revisionspåtegning. 

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapport 2021.

SDU har i 2021 et tilfredsstillende regnskabsresultat med et overskud på 69 mio. kr., hvilket er en forbedring på 141 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Samlet set har SDU regnskabsmæssigt et tilfredsstillende resultat vurderet på egenkapitalen, soliditetsgraden og likviditetsgraden. 2021 har været endnu et atypisk år med lavere omkostningsniveau end budgetteret som følge af Covid-19. SDU er lykkedes med en fortsat høj STÅ-produktion og en fortsat fremgang på ekstern virksomhed.

SDU's årsrapport 2021

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 06.05.2022