Skip to main content
Økonomi

Ny overheadsats

Overheadsats på Indtægtsdækket virksomhed (IV) er ændret

Væsentlig ændring i SDU's regelsæt omkring indtægtsdækket virksomhed (IV)

Af Nicolai Sørensen, , 07-09-2022

Indtægtsdækket virksomhed er SDU's salg af tjenesteydelser eller varer på markedsmæssige vilkår, såsom rådgivningsydelser, udlejning af udstyr eller lokaler, rekvirerede kurser/uddannelser mv.

Indtægtsdækket virksomhed håndteres som projekter på ekstern virksomhed på underkonto 90.

Vi ændrer overheadsatsen, der skal anvendes til prisfastsættelse til 130 %, således at de indirekte omkostninger skal beregnes som 130  % overhead af alle direkte omkostninger. Dette gælder hele SDU dvs. alle fakulteter og fællesadministrationen.

Den tidligere regel hed, at: På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet skal overhead beregnes som 
180  % af de direkte lønomkostninger, mens overhead på Det Samfundsvidenskabelige, Det Humanistiske Fakultet og i Fællesområdet skal beregnes som 150  % af de direkte lønomkostninger.

Ændringen betyder således, at:

  1. Overheadsatsen er fremover 130 %
  2. Overheadsatsen er gældende for hele SDU dvs. der skelnes ikke mellem våde og tørre områder længere
  3. Overheadsatsen skal anvendes på alle direkte omkostninger dvs. at den ikke længere kun skal beregnes på de direkte lønomkostninger

Den nye overheadsats fremgår af Bilag 14 A Instruks Indtægtsdækket Virksomhed (IV), som er en del af SDU's Regnskabsinstruks
https://sdunet.dk/da/servicesider/oekonomi/dokumenter/regnskabsinstruks 

Ændringen er gældende fra den 5. september 2022.

Vi har i dag en række hjælpeværktøjer f.eks. budgetark, prislister mv.. Disse hjælpeværktøjer vil snarest muligt blive opdateret med den nye overheadsats.

I er meget velkomne til at kontakte Økonomiservice, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger.

Redaktionen afsluttet: 07.09.2022