Skip to main content
Økonomi

Regnskabsinstruks

Den årlige ajourføring af SDU's regnskabsinstruks

Den årlige ajourføring af SDU's regnskabsinstruks og underliggende bilag er foretaget

Af Nicolai Sørensen, , 10-11-2023

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af hvordan SDU har tilrettelagt væsentlige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, som regnskabsopgaverne foretages efter.

Det er et krav i en bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at SDU udarbejder en regnskabsinstruks, og at den ajourføres årligt. SDU's regnskabsinstruks består af et hoveddokument og 21 bilag. 

For et år siden foretog vi en større gennemskrivning af regnskabsinstruksen, bl.a. som følge af implementeringen af ERP- og HCM-systemerne. Her i efteråret 2023 er der foretaget en række mindre ændringer i teksten, som har gjort instruksen nemmere at læse. Der er herudover i punkt 2.2.2.6 tilføjet et afsnit vedrørende varebeholdninger. 

Du kan finde regnskabsinstruksen og de underliggende bilag her på SDUnet

Redaktionen afsluttet: 10.11.2023