Skip to main content
Økonomi

Årsrapport

SDU's Årsrapport 2023

Orienter dig om SDU's økonomi i ledelsesberetning, hoved- og nøgletal, målrapportering og regnskab

Af Nicolai Sørensen, , 22-05-2024

SDU's Årsrapport for 2023 blev behandlet på SDU's bestyrelsesmøde den 11. april 2024. 

Mette Holy Jørgensen fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik revisionsprotokollatet. 

PwC afgav en blank revisionspåtegning i SDU’s Årsrapport for 2023. 

Bestyrelsen godkendte og underskrev SDU’s Årsrapport 2023 og revisionsprotokollatet.

Financial Statement 2023 er en kort engelsk version af regnskabsdelen fra SDU’s Årsrapport 2023, omregnet til Euro. 

SDU’s Årsrapport 2023 og Financial Statement 2023Redaktionen afsluttet: 22.05.2024