Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Nyt SUND

Laboratoriekultur med fællesfaciliteter drøftes på SUND

Fællesfaciliteter og fælles brug af faciliteter er nogle af de bærende elementer i Nyt SUNDs laboratoriekultur. I øjeblikket bliver det derfor drøftet, hvordan det kan udmøntes i det daglige arbejde i og omkring laboratorierne.

Af Bente Kjær, 20-12-2021

Laboratorierne i Nyt SUND er planlagt med fokus på fleksibilitet, optimeret flow og udnyttelse af ressourcer. Hensigten er at skabe et godt, sikkert og solidt arbejdsmiljø, hvor kompetencer og økonomi gavner både fællesskabet og den enkelte bruger.

Det betyder, at fælles laboratoriefaciliteter i Nyt SUND ikke nødvendigvis vil tilhøre et bestemt institut. Tanken er derimod, at vi deles om faciliteterne og udnytter ressourcerne i forsknings- og interessefællesskaber på tværs af fakultetet.

Formålet med at etablere tværgående fællesskaber, som deler faciliteter, er dels at optimere brugen af bygningen, dels at muliggøre fælles indkøb af fx apparatur og sidst men ikke mindst at fremme samarbejde og vidensdeling enhederne i mellem.

Optimeret udstyr og styrket samarbejde

Uffe Holmskov, institutleder på IMM, ser da også klare fordele ved at dele forskningsfaciliteterne på tværs – ikke bare mellem institutterne på SUND, men også med NAT og OUH:

- Det giver os for det første mulighed for at optimere udstyret og udnytte arealerne bedst muligt - særligt når det drejer sig om core faciliteter. For det andet fremmer fællesfaciliteterne ikke bare samarbejdet på tværs af fakultetet men også med NAT og OUH.

- I forhold til rekruttering giver fællesfaciliteterne også en fordel – både hvad angår adgang til core faciliteter men også på laboratorie-niveau. Idet der som udgangspunkt vil være laboratorier med standardudstyr til rådighed for alle, vil man som nyansat forsker nemlig ikke starte på bar bund men derimod have mulighed for komme i gang med det samme, forklarer Uffe Holmskov.

Tættere arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet

I forbindelse med etableringen af Nyt SUND er der nedsat en laboratorie-gruppe, som har til opgave at drøfte og beskrive SUNDs laboratoriekultur. Birgitte Damby Sørensen, laborant på IST, ser som medlem af denne gruppe også flere fordele i at etablere fællesfaciliteter i Nyt SUND.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at det giver en unik mulighed for at skabe et nyt og tættere arbejdsmiljø for laboratoriepersonalet på SUND:

- Idet vi placeres fysisk tættere sammen og vil få en række fællesfaciliteter på tværs af institutterne, er det naturligt, at man også vil få en bredere kontaktflade til andre forskningsgrupper, hvilket helt sikkert vil være med til at skabe synergi i laboratoriemiljøerne.

- Det, at man får kendskab til hinandens arbejdsområder, gør jo, at man lettere kan gøre brug af viden eller ekspertise, som måske ligger lige i nærmiljøet - og flere vil måske kunne få glæde af dyre apparaturer og teknologier, som findes på vores fakultet.

- På den måde vil det muligvis også være lettere at skaffe midler til servicering eller anskaffelse af nyt apparatur. Det ser jeg som en stor fordel for forskningsmiljøerne, lyder det fra Birgitte Damby Sørensen.

Forslag til fælles laboratoriefaciliteter

Fordelene ved en laboratoriekultur med tværgående fællesskaber og fælles brug af faciliteter er således mange. Men hvordan implementerer vi bedst sådan en kultur i Nyt SUND? Det er noget af det, som laboratorie-gruppen beskæftiger sig med.

Som en del af det arbejde har gruppen for nylig udarbejdet et oplæg til, hvordan en sådan praksis kan udmøntes i det daglige arbejde i og omkring laboratorierne via en række konkrete forslag til fællesfaciliteter.

Arbejdsgruppens oplæg har den sidste tid været til drøftelse hos relevante institutter med svarfrist den 22. december. Herefter skal tilbagemeldingerne og oplægget igen behandles i arbejdsgruppen, inden fakultetets ledelsesgruppe tager en endelig beslutning om rammen for fælles laboratoriefaciliteter i det nye år.

Nedenfor kan du se nogle af de fælles laboratoriefaciliteter, som er til drøftelse. Vil du vide mere om de lokale drøftelser , skal du tage fat i din institutleder. 

Arbejdsgruppens oplæg:

I oplægget skelnes der mellem fælles SUND-faciliteter på tværs af hele fakultetet og faciliteter, der er fælles inden for en laboratoriegang - se eksempel på en laboratoriegang her.

Sidstnævnte faciliteter deles mellem områdets beboere, og fællesskabet kan inkludere fælles økonomi forstået på den måde, at man fx bliver enige om et fælles indkøb.

Bemærk, at brugen af de fælles faciliteter beskriver en standard. Hertil kan der være særlige forhold knyttet til specifikke forskningsprocedurer.

Fælles SUND-faciliteter på tværs af hele fakultetet:

 • Opvask og autoklave
 • Indkøb og lagerbeholdning af standardvarer
 • Biobank BML
 • Cellelab klasse 2
 • -80 graders frysere
 • Køleskabe og frysere
 • Vandbehandlingsanlæg og ismaskiner
 • Værkstedsfunktion


Fælles faciliteter inden for en laboratoriegang:

 • Lager
 • Fælles rum til forskellige apparater
 • Ekstra køle/fryseskabe
 • Kemikalierum, vejestationer og kemikøleskabe inkl. temperaturstabile køleskabe
 • Arealer til arbejdsfællesskaber og uformelle ad hoc-møder
Redaktionen afsluttet: 19.12.2021