Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Om Nyt SUND-projektet

Da fakultetsbygningen blev taget i brug i august 2023, var det afslutningen på en proces, som startede i 2009.  Nu skal brugen af bygningen virkeliggøre de forandringer og forbedringer for uddannelse og forskning, studerende og medarbejderne, som blev formuleret i visionspapiret ved projektets start.

Det betyder bland andet, at det nye SUND er en platform for en kultur, der understøtter nye samarbejdsformer på tværs af fagområder og organisationer med hensyn til forskning og uddannelse, således at SUNDs vision styrkes og udvikles.

Nedenfor kan du finde mere information om det nye SUND. Du kan læse om vision og målsætninger samt baggrunden for og udviklingen af den nye fakultetsbygning.

Derduover kan du få indblik i bygningens arkitektur, hvordan omgivelserne spiller sammen med bygningen og hvordan både bygning og omgivelser er med til at danne ramme for en relationsorienteret kultur med fokus på samarbejde og vidensdeling.

Nyt SUND og Nyt OUH

Nyt SUND-bygningen er SDUs del af Nyt OUH/SDU-projektet. Bygningen vil koble Nyt OUH med det eksisterende SDU på Campus Odense. Sammenbygningen af universitet og universitetshospital vil give optimale forhold for forskning, uddannelse og innovation inden for især sundhedsområdet.

Læs mere om Nyt OUH/SDU-projektet her.

Sidst opdateret: 08.03.2024