Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUNDs kultur

Det nye SUND bibringer et arbejdsmiljø og en arbejdskultur, der giver plads til individet og sætter fokus på nye samarbejdsformer med det formål at optimere forskning, undervisning, videnspredning og administration.

SUND understøtter en levende og mangfoldig kultur med tolerance og respekt for forskelligheder. Der er plads til ro og fordybelse – og der er plads til inspirerende forstyrrelser, dialoger og interessefællesskaber med kolleger og studerende.

Der hersker en sund arbejdskultur via opmærksomhed på fx active living og bæredygtighed, mens der er plads til afprøvning af nye idéer, som bryder traditioner og går nye veje i forhold til forskning, uddannelse samt arbejds- og studierum.

Herunder finder du mere information om den ønskede kultur i det nye SUND, som beskrebet ovenfor. Du kan læse, hvad der ligger til grund for den, hvilke ord, der er kendetegnende for den, og hvordan SUND-bygningen tager udgangspunkt i og understøtter den.

Den kultur, der beskrives ovenfor, har afsæt i kommentarer og input fra brugerprocesser, strategiske mål og visioner og selvfølgelig den overordnede hensigt med Nyt OUH/SDU-projektet.

Med udgangspunkt heri er der taget et kig i krystalkuglen med henblik på at give et fornuftigt anslag til kulturen i Nyt SUND som en naturlig udvikling af den nuværende kultur på SUND.

Igennem de involveringsaktiviteter, der har været, startende med en konference i 2009, har en række kodeord vedrørende kultur gået igen. Det er ord som:

Samarbejde, sammenhæng, tværfaglighed, videndeling, mødesteder, faglig interaktion, active living, formidling, fleksible samarbejdsrelationer, internationale og åbne miljøer, arbejdsmiljø, fordybelse og kreativitet.

Fysiske rammer og omgivelser determinerer ikke en bestemt arbejdskultur, men de rigtige rammer kan understøtte arbejdskulturen. 

Nyt SUND-bygningens struktur og indretning tager derfor udgangspunkt i og understøtter den ønskede kultur. Den kultur, som dels er beskrevet i visionen og dels i de involveringsprocesser, der har ligget forud for byggeriet.

Målsætninger for kulturen

Visionen for Nyt SUND lister en række specifikke målsætninger for blandt andet arbejdskultur- og miljø på det fremtidige SUND.

Bliv klogere på visionen og målsætningerne for Nyt SUND her.

Fra vision til handling

SUNDs kultur er det, som SUND er og gør. Det er SUNDs identitet. Derfor ændrer Nyt SUND-bygningen alene ikke kulturen og sikrer en indfrielse af visionen. Vejen dertil skal faciliteres.

Sidst opdateret: 08.03.2024