Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontorer og mødesteder

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor. Det midterste spor i strukturen indrettes til kontorareal centralt for såvel laboratorier som for undervisningsarealer. Desuden indrettes kontorer i laboratoriesporet placeret længst mod vest.

Kontorerne udføres primært som aflukkede kontorer i varierende størrelser med plads til 1, 2, 3 eller 4 personer. Herudover vil der være åbne områder, hvor man kan sidde flere sammen i et større fællesskab.

Kontorerne er som laboratorierne bygget op omkring fleksible standardmoduler, som sikrer en høj udnyttelsesgrad, da de eksempelvis kan gøre større eller mindre efter behov.  

Mødesteder og fællesarealer

Kontorsporet bindes sammen med laboratoriesporet af tværgangene, hvor der er plads til uformelle møder. Der er også mødelokaler i forbindelse med tværgangene, som desuden forbinder laboratorier og kontorer med det østlige spor, hvor undervisningsarealerne findes.

Nyt SUND-bygningen er overordnet lagt ud med flydende grænser mellem de forskellige institutter og afdelinger. Hensigten er, at ’dit og mit’ bliver til vores med hensyn til fx mødelokaler, printerum og uformelle mødesteder.

For at opfordre til uformelle møder og pauser på tværs af institutter og afdelinger placeres disse fælles funktionerne samt frokostrum, kaffebarer og lignende derfor også let tilgængeligt for alle ud mod tværgangene.

Se kontorsporet

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd. Mod vest placeres laboratorier, i midten kontorarealer og mod øst undervisningslokaler, mødesteder og studiezoner.

Se planudsnit af kontorsporet her.

Mindre kontorer mere fællesareal

Som udgangspunkt er alle enmandskontorer på 9 kvadratmeter mod standarden på 12. De overskydende kvadratmeter er ikke sparet væk men bliver i stedet brug til mødelokaler og fællesarealer.

Sidst opdateret: 20.02.2024