Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt OUH/SDU på Campus Odense

Campus Odense

Nyt OUH/SDU bliver central på Campus Odense. Det er to store og markante arbejdspladser, der bygges sammen, hvormed de i forvejen mange samarbejdsflader vil øges og udbygges gennem den tætte geografi.

Sammenhængen mellem forskning, testmiljøer og klinik er særdeles interessant for translationel forskning, hvor ny viden hurtigt kommer patienter og borgere til gode, men også for iværksættere og virksomheder, som vil skabe ny sundheds- og velfærdsinnovation.

Der er derfor et stort potentiale i den tætte sammenhæng, der bliver mellem hospital, forskning, uddannelse og forskningsbaserede virksomheder på Campus Odense.

Med både Syddansk Universitet, Forskerparken og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole inden for rækkevidde, har virksomheder med base i Campus Odense unikke muligheder for at udvikle idéer og forretningskoncepter med forskere og studerende.

Campus Odense

Mod nord på Campus Odense ligger Cortex Park med kollegier, boliger, indkøbsmuligheder, iværksættermiljø og erhvervsliv. Mod vest ligger Forskerparken – og lidt længere mod vest UCL, der også har faciliteter i Nyt OUH/SDU og i Vidensbyen.

Sidst opdateret: 20.02.2024