Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nyt SUND

Ændring på flyttetidspunkt for udvalgte laboratorie-enheder

For flere laboratorie-enheder rykker tidspunktet for indflytning i Nyt SUND. Ændringen sker blandt andet for at reducerere dobbeltdrift.

Efter drøftelser med institutledere og prodekan om tidsmæssigt at samle flytninger af laboratorieenheder har Teknisk Service ændret på flyttetidspunkterne for flere af dem.

Tiltaget skyldes blandt andet et ønske om at reducere omfanget af dobbeltdrift til et minimum.

De berørte enheder er: 

  • Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin
  • Fase IV-enheden
  • KMEB
  • Ortopædkirurgi
  • DCA
  • KCB

Den opdaterede tidsplan

Flytningerne, der egentligt skulle løbe fra den 13. september til midt oktober, ligger i den justerede tidsplan fra den 13. november og frem.

Det vil sige, at de nu ligger enten lige før, flytningen af IMMs forskningsenheder begynder eller samtidig med dem.

I samme ombæring har vi valgt at justere på flytningen af henholdsvis SDU IT og IMM Værkstedet, da der vil være brug for deres tilstedeværelse i WP i længere tid til understøttelse af forskningsenhederne.

Se den opdaterede tidsplan her. 

Hvad sker der nu?

Som ved tidligere justeringer af tidsplanen forestår nu et arbejde med at se på konsekvenser og omstrukturere i forhold til de berørte enheders flytteplaner.

Her vil Teknisk Service stå til rådighed og aftale nærmere med de berørte enheder.

Generelt vil Teknisk Service via 8866@sdu.dk håndtere de spørgsmål, der må dukke op i relation til denne udmelding samt andet vedrørende flytningen til Nyt SUND.

Henrik Mørkenborg Ravn, Områdechef, Teknisk Service

Redaktionen afsluttet: 16.08.2023