Skip to main content
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dispositionsforslag af Nyt SUND godkendt

Styregruppen har i dag godkendt dispositionsforslag for Nyt SUND. Med godkendelsen ligger disponeringen af Nyt SUND fast.

Dispositionsforslaget har et overordnet fokus på at understøtte en relationsorienteret samarbejdsstruktur, hvor samarbejde mellem forskningsgrupper, institutter, fakulteter og organisationer er prioriteret.

Det ses ved disponeringen af arealer til formelle og uformelle møder og  ved balancen mellem åbenhed, tilgængelighed og mulighed for fordybelse.

Disponeringen har desuden fokus på robusthed og fleksibilitet, så forskningsgrupper kan ændre sig uden, at bygningen kommer til kort. 

Uderum og landskab

Dispositionsforslaget anviser også sammenhængen mellem bygning og den omgivende natur og viser, hvordan omgivelserne giver fx uderum og walk ’n talk-stier.

Den smukke omgivende natur udnyttes til at underbygge et inspirerende og godt arbejdsmiljø, idet naturen både bevares og forbedres.

Et eksempel på forbedring af naturen er det blå element i forbindelse med Killerupe Rende, hvor byggeriet vil svæve henover med funktioner til studiezone, videnscafé og lounge.

Se skitser fra dispositionsforslaget nedenfor:

Redaktionen afsluttet: 26.11.2013